Kulsøen ved Troldhede
Intro

Kulsøen er en del af det tidligere Troldhede Brunkulsleje, der nu er omdannet til sø.

''Kulsøen ved Troldhede '' Et skønt naturområde - som har en spændende historie. Det tager ca. 1 time at gå rundt om Kulsøen. Den afmærkede vandrerute er på 2,5 km. Hovedparten af området ejes af staten. Et mindre areal her ved sydenden af Kulsøen er i privat eje. Vis hensyn til naturen og læg kun affald i affaldsstativerne. Har du selv brænde eller grillkul med, er det tilladt at benytte bål- og grillpladsen ved de opsatte borde og bænke. Bål er kun tilladt på bål- og grillpladsen. Har du et gyldigt fiskekort, må du i perioden 1. marts - 31. august fiske fra søbredden langs den sydlige del af søen på den strækning, som er vist på oversigtskortet. '' Historien om brunkulslejren i Troldhede''