Kullerup - Kullerup Sogn


Tegning af Kullerup Kirke


Landsbyen Kullerup på Fyn. Kullerup Forsamlingshus. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Ariel/Dansk Luftfoto.


Landsbyen Kullerup på Fyn. Kullerup Kirke. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.


Landsbyen Kullerup på Fyn. Kullerup Skole. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.

Intro

Kullerup er nævnt første gang 1414 i formen Kuldorp. Kilden kan dog også henvise til sognenavnet Kullerup. Forleddet kan være navneordet kol, som betyder kul. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.