Kulkajen


Kulkranen på havnen blev indviet i 1921, man snakkede om at nakskov havde fået et vartegn i lighed med Eiffeltårnet i Paris.


Vue mod vest set fra toppen af kulkajen.


Marinere afholder tøjmønstring på en del af kulkajen.


Kulkajen som den ser ud idag, med mørtelværket og DLG´s silo i baggrunden.

Intro

Kulkajen med den karakteristiske kulkran var en del af den megen aktivitet som herskede på Nakskov Havn.

Kulkajen med den karakteristiske kulkran var en del af den megen aktivitet som herskede på Nakskov Havn. Store kullagre vidnede om en import, som især Sukkerfabrikken var en stor aftager af. Kulkranen som blev indviet i 1921 og som havde været et markant billede i den del af havnen, måtte lade livet i 1972 efter at kulimporten var ophørt året før. Det faste brændsel forsvandt næsten fra markedet på grund af kraftigt stigende kokspriser.

DLG har lager af korn og kunstgødning i flere lagerbygninger og siloer på området. Ligeledes har et Mørtelværk til huse på en del af området.

Marinere har ved deres besøg afholdt tøjmønstring på en del af området.