Kuldsejling, Sollok


E 272 EDITH

Intro

Sollok kuldsejlet 7. oktober 1929 ved Grådyb Barre.

Under Forsøg paa at bring Hjælp til et nødstedt Skib - Ff. "Edith" af Esbjerg - der laa opankret i Nærheden af Andubningsbøjen ved Graadyb Barre, blev S. slaaet rundt af Søen og sank, hvorved hele Besætningen omkom. (Se i øvrigt Nr. 69).

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1929


Sollok var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var: fiskerskipper Johan Christian Ebsen. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs til Esbjerg fra fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1929


Skibets 3 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Fiskerskipper Johan Christian Ebsen (Langli), Fisker Theodor Alfred Ejner Hugo Mortensen (Esbjerg), Fisker Peter Christian Andersen (Esbjerg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1929


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.