Krummerup Skole


Højskolen i Krummerup set fra syd


Skolegården - Højskolen i Krummerup


Krummerup Centralskole


Rytterskoletavlen fra Haldagermagle Skole er indmuret i forhallen på Højskolen i Krummerup

Intro

Krummerup Centralskole -en kortsigtet investering. Adresse: Haldagermaglevej 6, 4250 Fuglebjerg

Krummerup Centralskole blev opført i 1956 på den såkaldte skolelod - dvs. den jord, som læreren i Krummerup fik stillet til sin rådighed, og som indtil ca. 1900 var en del af hans aflønning - og erstattede skolen i Krummerup samt for- og hovedskolen i Haldagermagle. Til skolen hørte 3 lærerboliger. Arkitekt var J. Knudsen-Pedersen, Slagelse. Byggeomkostninger ca. 1 mio. kr. Skolen underviste 1.-7. årgang, fordelt på 4 klasser. Som alternativ til at bygge sin egen skole havde der været drøftelser mellem Krummerup og Fuglebjerg Kommuner om et fælles skolevæsen, men der kunne ikke opnås enighed herom. Skolen blev nedlagt allerede i 1967 på grund af svindende elevtal, og eleverne blev overført til Fuglebjerg Skole. I 1969 blev skolen solgt til det daværende Sorø Amt, som indrettede en observationsskole i bygningerne.


Efter observationsskolens nedlæggelse indrettede Vestsjællands Amt en højskole for udviklingshæmmede i bygningerne - Højskolen i Krummerup, som nu drives af Næstved Kommune. I det ydre fremtræder skolen nogenlunde som dengang, den fungerede som centralskole. I skolens forhal kan man se rytterskoletavlen fra den gamle skole i Haldagermagle.