Krummerup Kirke


Krummerup kirke set fra SØ.


Krummerup Kirke, alterpartiet


Ejler Schrøders prædikestol, Krummerup kirke


Krummerup Kirke. Moses med lovens tavler bærer prædikestolen.


Krummerup Kirke. Lucie Ingemanns altertavle står nu i tårnrummet ved siden af orglet.


Krummerup kirke set fra S.


Krummerup Kirke set fra N

Intro

Krummerup Kirke med det imponerende langskib ligger kun lidt hævet i forhold til det omgivende terræn, men er alligevel meget synlig i landskabet.

Det oprindelige romanske skib er opført af to gange. I senmiddelalderen er indbygget hvælvinger i skibet og opført våbenhus og tårn. Efterfølgende er det oprindelige kor blevet erstattet med et langt korfag i samme bredde som kirkeskibet. I korhvælvet blev i 1901 afdækket kalkmalerier, som efter endt undersøgelse igen blev overkalket.


Alterpartiets billede er malet på korets østvæg og forestiller David og Esajas på hver side af det gamle korbuekrucifiks fra omkring 1500. Billedet er malet af Stefan Viggo Pedersen i 1942. Den tidligere altertavle, der er malt af Lucie Ingemann i midten af 1800-tallet og skænket kirken i 1853, er ophængt på tårnrummets nordvæg ved siden af orgelet. Prædikestol fra 1626, formentlig skåret af Ejler Schrøder, med evangelisterne i storfelterne og hvilende på en Mosesfigur. Lydhimlen svarer ikke helt til prædikestolen er og nok fra omkring 1600. Romansk døbefont. Stolestaderne er fra omkring 1630.


Lucie Marie Ingemann, født Mandix (1792-1868) var gift med salmedigteren og forfatteren B.S. Ingemann. Lucie Ingemann uddannede sig til maler. Hun malede blandt andet blomstermotiver i allegorisk sammenhæng og et ret stort antal altertavler. Hendes væsen er blevet betegnet som naivt sværmerisk. Hun lagde vægt på det åndelige, troen og mysteriet – på at give religiøsiteten et udtryk frem for at følge kravene til komposition og figurtegning. Kunstnerisk var hun ikke højt værdsat, og de altertavler, hun skænkede kirkerne, er i langt de fleste tilfælde - som i Krummerup Kirke - blevet forvist til mere ydmyge placeringer i kirkerne eller til museer.