Kroslippen


Krogårdens gavl skimtes. I huset til højre var der en overgang en pudse- og cremefabrik.


To Fanøkoner i snak på Kroslippen.

Intro

Kroslippen var den tidligere hovedfærdselsåre fra havnen.

Slipperne udgik fra havnefronten vinkelret indefter og med et rækkehuslignende bebyggelse af Fanøhuse, der var omkranset af smalle haver. Bebyggelsen var tæt, omkring 300 husstande på et areal af 8 ha.

Slipper fra havnen var typisk for fiskerlejer, og afspejler det oprindelige selvforsynende samfund af fiskere og søfolk.

Kilde:www.mitfanoe.dk