Kronborg


Jernbanegade set fra Banegårdspladsen. Til venstre i billedet ses "Kronborg".


"Kronborg" (Jernbanegade 54) Våbenbrødrenes mindebygning i grænsebyen Kolding om kampene for Sønderjylland 1848-1864. Opført 1889.


Våbenbrødrene viser deres gamle uniformer frem på Staldgården i forbindelse med jubilæum 1898.

Intro

De danske Våbenbrødre købte den 13. december 1889 den nuværende Jernbanegade 54. Våbenbrødrene opførte samme år en forsamlingsbygning med restaurant kaldet Kronborg. Fra 1896 blev restauranten udlejet til restauratør Hans Nielsen.

Den 10. december 1898 købte Hans Nielsen bygningen og indrettede den til hotel under navnet Hotel Kronborg. I handelen indgik aftale om, at våbenbrødrene fortsat kunne mødes i bygningen. I 1916 fik bygningen nyt navn, Palæhotellet, og bygningen blev ombygget i forbindelse med Genforeningen i 1920. Hotellet blev i 1923 solgt til Alfred Larsen, men året efter købte Hans Nielsen det tilbage. Søren Peter Larsen overtog hotellet i 1927 og drev det frem til 1933.

Den tyske besættelsesmagt beslaglagde hotellet i den sidste del af krigen. Efter istandsættelse blev det i 1946 solgt til Christian Johannes Kragh, der gav hotellet dets sidste navn: Grand Hotel.

Omkring 1970 adskiltes hotel og restaurant, der blev ombygget til dansested med navnene Don Quijote, Romantica og Macnamara. Hotellet blev lukket i 1973 af Kresten Nielsen og hoteldirektør Kjeld Lundsgård. Siden 1993 har musikstedet Pitstop ved Ulf Jensen haft til huse i bygningen.


Selskabet De Danske Våbenbrødre var en landsdækkende forening bestående af medlemmer, der i krig havde hørt til hær eller flåde. Landsforeningen blev stiftet den 10. april 1859 og lokalafdelingen i Kolding den 22. oktober 1859. Formålet var at holde krigens minder i hævd for at styrke forsvarsviljen, at hjælpe foreningens syge og invalide medlemmer og deres enker samt at knytte foreningens medlemmer sammen ved bl.a. selskabelige sammenkomster.

I praksis kom foreningen til at bestå af veteraner fra krigene 1848-50 og 1864. På sit højeste havde lokalafdelingen et medlemstal på 530. I 1909 var det faldet til 90.

Den årlige våbenbroderfest fandt sted om sommeren og var én af byens festdage: medlemmerne mødtes om morgenen og marcherede til mindehøjen på den gamle kirkegård og bekransede krigergravene. Om eftermiddagen var der fest og spisning på Staldgården. Der var dans, koncert og anden underholdning. Våbenbroderfesterne afholdtes til minde om slaget ved Isted 25.7.1850 (dog ikke altid på datoen) i årene 1875-1900 og indbragte gennem årene foreningen gode indtægter.

I 1889 stod foreningen i bekneb for lokaler og der blev fattet en plan om at opføre en bygning og 17. august kunne der afholdes rejsegilde på bygningen ”Kronborg”.

I 1931 var der kun et regnskabsmæssigt medlem O.Chr. Hadberg tilbage og han blev overført til Københavnsafdelingen. Tilbage var ekstraordinære og æresmedlemmer. Foreningens fane blev af De Danske Forsvarsbrødre 15. juni 1939 afleveret til Museet på Koldinghus. I 1941 kunne Chr. Eff aflevere foreningens protokol til museet. Foreningens arkiv er efterfølgende placeret i Kolding Stadsarkiv.