Krogsgård Mark


En af gårdene i husmandsudstykningen på Krogsgård Mark. Gården er fra omkring 1920.


Husmandsstederne langs Krogsgård Mark.


Nyere hovedhus på et af husmandsstederne på Krogsgård Mark

Intro

På toppen af bakketungen mellem Novrup bæk og Møllebækken ligger husmandsudstykningen Krogsgård.

Samlet og usædvanlig velstruktureret husmandsudstykning opstået ved salg af Krogsgårds hovedgårdsjord i 1792. Bebyggelsen ligger langs den snorlige Krogsgårdsvej på toppen af bakketungen mellem Novrup bæk og Møllebækken. Gårdene ligger i to rækker på begge sider af vejen og med markstykkerne ned mod engene. Hele bebyggelsen og landskabet danner en anskuelig fortælling om de for egnen så karakteristiske "herregårdsslagtninger" o. 1800. Kun et par gårde er fra begyndelsen af 1800, resten er nyere (1850-1950).
Større jernalderbebyggelse midt på bakkeknolden, endvidere tuegravfelt fra tidlig jernalder.

Gårdene ligger fortsat i to rækker på begge sider af vejen og vidner således om husmandsudstykningen af hovedgårdsmarken, selv om der er kommet flere gårde til. Husmandsudstykningen er i dag adskilt fra hovedgården af jernbanedæmningen, uden at dette dog har væsentlig betydning for helhedsindtrykket. Af større negativ betydning for den landskabelige sammenhæng mellem hovedgård og husmandsudstykning er en grusgravnings-tilladelse, der blev givet for få år siden på arealet mellem hovedgården og jernbanen på trods af mange kulturhistoriske argumenter fra det lokale museums side.

Litteratur
Kommuneatlas Esbjerg. Bevaringsværdier i byer og bygninger 1992. Miljøministeriet, Planstyrelsen i samarbejde med Esbjerg Kommune.
Landbygninger i Esbjerg Kommune. Esbjerg Museum 1985.
Tvillingesogne af Geest og Marsk, 1-2, 1972-77