Krogsbølle


Krogsbølle-fundet hører til de mere ukendte fynske våbenofferfund fra ældre jernalder.

Intro

På Fyn kendes flere af de såkaldte våbenofferfund, hvoraf Viemose og Kragehul er de mest berømte. Den fremherskende teori om disse store deponeringer af våben og andet hærudstyr er, at det er den vindende parts 'tak for sejren'-ofre til krigsguderne.