Kroggård


Kroggård. Foto Jørgen Pedersen 2005


Når man ser på dette billede af Kroggård, der stammer fra sidste halvdel af 1950'erne, får man ikke den tanke, at gården kort tid efter skulle indrettes som kommunekontor.


Kroggård fra gammelt postkort - ukendt år.

Intro

Oprindelig firlænget gård, hvoraf stuehuset og den østlige længe er bevaret (nuv. Bogensevej 135).

I 1959 solgtes gården til Allesø Næsbyhoved-Broby kommune, hvorefter den indrettedes som kommunekontor, og som sådan fungerede den indtil kommunesammenlægningen i 1970. En del af gårdens jord udstykkedes til parcelhuse i perioden 1920-40, resten i årene omkring 1960 (Udsigten, Fristedet, Kroggårdsvej, Dal-svinget, Ekkodalen, Ekkovænget, Agertoften, Smedebakken).
I sidste halvdel af 1600-tallet boede på Kroggården birkefoged Hans Knudsen Krag og herredsfoged Anders Frederiksen. I begyndelsen af 1700-tallet overtoges fæstet af Jens Nielsen, og gården var i slægtens fæste og eje indtil 1873, hvor den overtoges af Ludvig Poulsen, der var bror til ejeren af Søgård, Jørgen Poulsen.
Sammen med de to nærmest liggende gårde nedbrændte Kroggården i 1841, og den genopbyggedes umiddelbart efter.