Krogbuskevej 127, Knudsensminde


Knudsensminde, Krogbuskevej 127, Gauerslund


Marie og Peter Breth sammen med medhjælpen Sigvald Jepsen

Intro

Knudsensminde er i Gauerslund ejerlav gård nr. 4, matr. nr. 10. Ejerforholdende kendes fra 1634. Nuværende ejer er Carl Ole Rasmussen.

Knudsens minde
1634 var Terkild Nielsen fæster på gården, afløst før 1651 af sønnerne Niels og Peder Terkildsen. Lad os tage hver halvgård for sig: Niels Terkelsen (Terkildsen) havde en søn, Terkel Nielsen, født midt i 1630-erne. Han overtog fæstet 1670 og havde det til sin død i påsken 1698, hvorefter hans søn, Mads Terkelsen, 30 år gammel, overtog omtrent samtidig med, at han giftede sig med Kirsten Sørensdatter, født o. 1672.- Mads Terkelsen døde 1708, og i 1709 giftede Kirsten sig med den lidt yngre Niels Nielsen, der kun blev gårdfæster i 4 år, da han døde 1713, og året efter giftede Kirsten
sig som 42-årig med den 25 år gamle Mads Thomsen, der havde fæstet i ca. 20 år.
På den anden halvgård var som nævnt Peder Terkelsen, men der er ikke fundet slægtsrelationer mellem ham og de fæstere, der følger efter. Fra 1688 til ca. 1700 var det Christen Mogensen, efterfulgt af Thomas Pedersen. – Både han og naboen (ovennævnte Mads Thomsen) sad hårdt i det, og begge afstod fæstet 1733. Mads Thomsen afleverede "på Grund af Armod og Uformuenhed" til sin stedsøn Søren Madsen, født 1704, 16 fag huse, deraf 5 fag salshus (beboelse), der trænger hårdt til istandsættelse. Besætningen er på 3 heste, 3 køer, 2 ungnød og 6 får. Thomas Pedersens del gik til Peder Nielsen Raun, født 1706. Begrundelsen var den samme, men Peder Nielsens part var lidt større, nemlig 24 fag huse, hvoraf 8 er dårlige, med en besætning af 3 heste, 2 køer, 4 ungnød og 4 får.
Han døde i februar 1760, og en Knud Nielsen var så på stedet til sin død i oktober 1768. Søren Madsen, født 1704, var søn af Kirsten Sørensdatter og Mads Terkelsen. Han giftede sig ca. 1734 samtidig med, at han overtog fæstet. – Deres søn, Anders Sørensen, født 1747, giftede sig 1767-68 med den jævnaldrende Birthe Pedersdatter. - Anders købtebegge halvgårdene, som fra nu af blev drevet som én gård.

Deres søn, Peder Andersen, fødtes i 1770. Han giftede sig 6. juni 1800 med Anne Marie Madsdatter fra Andkær. De overtog gården, og hans forældre var på aftægt, indtil de med få dages mellemrum døde i april-maj 1811. Deres aftægtsbolig var Gammelgård, som Niels Brejning var død fra. Om der har været sygdom i huset, ved vi ikke, men Anne Marie Madsdatter dør også inden for de samme par uger. Kirkebogen nævner intet derom. Peder Andersen giftede sig godt 2 måneder senere, den 27. november 1811, med den 20 år yngre Mette Kjerstine Terkelsdatter.

Da Peder Andersen selv døde 28. maj 1830, giftede Mette Kjerstine sig (9. oktober samme år) med Knud Nielsen, født 1801 i Højen. Den 30 marts 1832 fik de sønnen Peder Knudsen, efter hvem gården senere har fået navnet Knudsensminde. I 1784 var gården firelænget med i alt 55 fag bygninger, takseret til 500 rdl. i 1802 det samme, men vurderet til 1000 rdl., og i 1813 vurderes til 1050 rbd., men forsikres kun for 700 rbd.
Peder Knudsen giftede sig 7. juni 1856 med den et år yngre Ane Marie Madsen Rand fra Andkær, og de overtog gården, hvor forældrene kom på aftægt. Knud Nielsen døde 13. juli 1859, og Mette Kjerstine 13. januar 1877. Peder Knudsens datter, Mette Kirstine Knudsen, født 13. januar 1868, giftede sig 1. juni 1888 med den 23-årige Søren Adolfsen Breth fra Skikballegård, og de overtog gården.
Peder Knudsen døde året efter. Søren Breth døde 1915, og Mette Kirstine drev så gården ved hjælp fra to sønner, hvoraf den ældste, Peter Knudsen Adolfsen Breth, født 13. september 1896, ved moderens død i 1935 overtog gården. Peter Breth giftede sig i 1945 med Marie Rasmussen, datter af Gauerslundsmeden. Peter Breth døde i 1976, og Marie solgte 1977 til mekaniker Carl Ole Rasmussen, født 19.1.1952, (søn af præstegårdsforpagter Jens Rasmussen, Gauerslund).
Der er nu ikke meget jord til gården, idet størsteparten af tilliggendet er udparcelleret til områderne Peter Brethsvej, Lærkevej, ”Fugle”-kvarteret, m.v.- Tilbage er der 40 td. ld., hvoraf de 30 er skov. – I orkanen 3.12.1999 blæste den ældste ladebygning (fra 1865) omkuld, og til erstatning for den opføres i 2000 et nyt maskinhus/lade 5-6 meter længere ude mod Toftumvej.

(Fra: Preben Mikkelsen: Gauerslund I, 2005)