Krog skole


Krog skole


Krog skole


Krog skole


Krog skole


Lærer Hans Kr. Fog

Intro

Krog skole blev bygget i 1890 og nedlagt igen i 1970. Den skulle fungere som bi skole.

Grindsted/Grene sogneråd vedtog at bygge tre nye skoler i 1890. En i Billund, en i Krog og en i Hinnum. Billund skole var beregnet til børn fra den østlige del af sognet. Krog skole blev placeret således, at børnene fra de gamle gårde i den sydligste del og de ude fra de nye gårde i den nordligste del af sognet, fik så nogenlunde lige langt til skolen. Hinnum skoledistrikt omfattede den østlige side af Grindsted sogn og Silkeborg og Løvlund i Grene sogn. Begge skolerne byggedes som enelærerembeder og blev indrettet med et klasseværelse og en bolig til læreren. 1937 loven stillede forskellige krav til landsbyskolernes indretning, bl.a. fordredes der gymnastiksal, indretning af baderum og toiletter, skolekøkken, sløjdlokale m.m.. Sognerådet vedtog da, at udbygge skolen efter lovens krav ved at bygge en hel ny skolefløj, der rummede de undervisningsrum og lokaler, loven krævede, og det gamle klasseværelse indrettedes til bolig for en lærerinde. I 1970 var det så slut med skole i Krog. Forskellige ting blev ændret, bl.a. infrastrukturen. Børnene gik derefter til skole i Billund.

Følgende lærere har været tilknyttet Krog skole: Niels Christian Olesen fra 1890 til 1891 Peder M. Pedersen fra 1891 til 1895 Kristian A. M. Grytsmeier fra 1895 til 1902 Kristian Pedersen Siggaard fra 1903 til 1907 Hans Kristian Fog fra 1908 til 1945 Jens Kristian Thomsen fra 1946 til 1959 Johs. P. Dahl fra 1959 til 1973 Erna Nissen fra 1941 til 1970