Kro og høkerbutik


Høkerbutik-kro

Intro

Ejendommen Bakkevænget 6 har tidligere rummet kro og høkerbutik indtil flytning af kro og høkerbutik til Møllehusvej 2 i 1875.

Kro og høkerbutik Bakkevænget 6 I "de gode gamle dage” var der som oftest en høkerbutik i enhver lille by, og således også i Grejs. Den første høkerbutik, vi kender til, var på gården ”Høgholt” ejet af Madam Tved. Da der desuden også var en kro, var Madam Tved ikke kun høker, men også krokone. Varesortimentet i høkerbutikken var ret begrænset, da alle dengang stort set var selvforsynende. Der var dog varer, som ”høkeren” altid burde have på lager som f.eks. øl og brændevin. I 1875 blev kro og høkerbutik flyttet til nabogården på Møllehusvej 2, Her eksisterede de indtil 1916, hvor bevillingen blev taget fra kroen, og høkerbutikken købt af Grejs Brugsforening og lavet om til dagligvarebutik. Ejendommen er i dag en del forandret og renoveret og der er drevet landbrug, se mere i et andet opslag..

''Publiceret''