Kro/fattiggård, Røddingvej 8, 6580 Vamdrup


Fattiggården i Holt, Røddingvej 6, år 1908

Intro

I 1800-tallet var der krovirksomhed på gården Røddingvej 8. Da landegrænsen i 1864 flyttedes blev den første toldassistent anvist et værelse på kroen, der både skulle fungere som soverum, dagligstue og kontor. Det var lidt småt, så i 1867 lejede toldvæsenet sig ind i et hus lidt tættere på grænsen.

I 1800-tallet fungerede Holtgård som kro. Krostuen lagde indimellem også stuer til ”omgangsskole” for børnene i den nordvestlige ende af sognet. Da der efter grænseændringen i 1864 skulle ansættes en toldassistent, hvor vejen fra Vamdrup til Skodborg krydsede grænsen, greb man i første omgang til at leje et værelse på kroen. Toldassistent N.V. P. Hals måtte finde sig i at skulle sove, have dagligstue og kontor i ét og samme rum. Dette bedredes dog noget i 1867, hvor toldvæsenet lejede lokaler i bygningen Holtvej 14. Kort herefter (i 1871) blev Holt Kro opkøbt af Vamdrup kommune og indrettedes til fattiggård. Den tidligere fattiggård var brændt og levede heller ikke op til statens krav til fattiggårde.Der var ansat et bestyrerpar på fattiggården. Beboerne tjente til opholdet ved at tage sig af forefaldende arbejde på gården. Langt de fleste beboere var fattige ældre, eller enker med børn. Lovgivningen sagde, at det var fødselskommunen, der var ansvarlig for forsørgelse af ubemidlede. Derfor modtog man også personer, der i en lang årrække havde været bortrejst fra kommunen.