Kristiansminde


Gårde

Intro

Husmandskoloni, der i 1908 blev udstykket fra Kristiansmindes jorde. Omfatter 18 husmandsgårde, som oprindeligt hver havde 7 tønder land. Strukturen er grundlæggende bevaret, men gårdene er præget af kraftige ombygninger og større tilbygninger.