Kringelborg


Hovedbygningen på Kringelborg set fra gårdspladsen


Hovedbygningen på Kringelborg set fra haven

Intro

Kringelborg er et sjældent set eksempel på fredning af en tidligere avlsgård. I 1959 blev stuehuset fra omkring 1790 fredet. På Kringelborg er det endnu muligt at opleve hvorledes forpagtere og forvaltere på avlsgårdene under de store herregårde boede i slutningen af 1700-tallet.

Kringelborg
Kringelborg Allé 11
4800 Nykøbing Falster

Hovedbygning, fredet 1959

BBR-nummer: 376-35939-1


Kringelborgs historie kan spores tilbage til 1400-tallet, hvor den tidligste kilde fra 1483 omtaler gården som Klingborg. Tre år senere, 23. august 1486, skænkedes kong Hans (1481-1513) Idestrup Kirke og sogn – herunder Kringelborg huz – til Helligåndshuset (Nykøbing Hospital) i Nykøbing F.

Gården – hvortil der i 1700-tallet blev knyttet fæstegods og hoveri – blev herefter udlagt som avlsgård under Nykøbing Hospitalet frem til midten af 1700-tallet.


I 1720’erne bekostede daværende forpagter Ns. Pedersen nye bygninger på Kringelborg, som Nykøbing Hospitalet efterfølgende købte.

I 1739 erhvervede hospitalets fæstebønder bygningerne på Kringelborg samtidig med, at de forpagtede gårdens jorder.


I forbindelse med krongodssalget erhvervede Christian Hincheldey (1729-1793) i 1766 Kringelborg tillige med Orupgård, hvorunder Kringelborg kom til at høre frem til 1959.

Med i købet fulgte ikke Østerskov, som vedblev at være i klosterets eje. Ved salget blev Kringelborg igen udlagt som avlsgård, i 1801 beboet af forvalteren fra Orupgård.


Den nuværende hovedbygning er antagelig opført omkring 1790 af Christian Hincheldey og indgik oprindeligt i et firfløjet rektangulært gårdsanlæg, hvoraf hovedbygningen udgjorde den østlige side. En række ud- og nybygninger til avlsgården fandt stedet i løbet af 1800-tallet der har åbnet anlægget op og delvist slørede den oprindelige struktur. Med sit tunge mansardtag og store dybde trækker hovedbygningen på en ældre barok byggetradition der bidrog til at give bygningen et stateligt udtryk. Oprindeligt må det antages at bygningen har stået kalket over stok og sten.


I 1959 blev Kringelborg solgt til Nykøbing Kommune, der havde brug for ekspansionsmuligheder for byens vækst. Efter en årrække at have stået tom blev gården i 1987 hjemsted for Hjemmeværnet efter en større renovering var tilendebragt. Den mod gården tilnærmelsesvis symmetriske hovedfacade var tidligere forsynet med to tagvinduer i nederste del af mansardtaget, som i forbindelse med renoveringen i 1980’erne blev fjernet.


Ejerrække

-1486 Kronen
Ved overdragele til:

1486-1766 Nykøbing Kloster
Ved salg til:
1766-1793 Christian Hincheldey (1729-1793) til Orupgård
Gift første gang 1760 med Mette Helene Tersling (-1770)
Gift anden gang 2. gang 1775 med Laurentia Hofgaard (1755-1841)
Ved arv til enken:
1793-1809 Enken Laurentia Hincheldey (1755-1841) til Orupgård
Ved salg til:

1809-1823 Charles friherre de Selby (1755-1823) til Orupgård
Gift 1777 med Birgitte Kirstine Borre (1757-1809)
Ved arv til sønnen:
1823-1840 Charles Borre friherre de Selby (1778-1849) til Orupgård
Gift 1806 med Christiane Georgine Louise Falbe (1786-1843)
Ved salg til:
1840-1889 Edward Tesdorpf (1817-1889) til Orupgård, Gjedsergård, Sæddingegård og Petersdal
Gift med Mary Büsch (1820-1875)
Ved arv til sønnen:
1889-1937 Edward Frederik Jakob Tesdorpf (1854-1937) til Orupgård
Gift 1884 med Sophie Caroline Louise Tutein (1864-1937) Ved arv til boet:

1937-1939 Boet efter Edward Frederik Jakob Tesdorpf og Sophie Caroline Louise Tutein
Ved salg til:
1939-1954 Knud Højgaard (1878-1968) til Orupgård
Gift første gang 1904 med Ingeborg Kornbeck (1879-1944)
Gift anden gang 1947 med Karen Lodberg, (1901-)
Ved overdragelse til sønnen:
1954-1959 Erik Højgaard (-) til Orupgård
Ved salg til:

1959- Nykøbing Kommune (Guldborgsund Kommune)