Krigsmindesmærket - Mindesten for 11 soldater
Intro

Mindesmærket er rejst af Bramdrup sogns beboere i 1874 på 25 års dagen for de blodige begivenheder.Den største begravelseshøjtidilighed, kirken har oplevet, fandt sted i dagene efter slagene ved Kolding og Ejstrup 23. april 1849. Blandt de faldne blev 11 danske soldater stedt til hvile her.