Krigergraven på Trinitatis kirkegård
Intro

2 dage efter udfaldet fra Fredericia den 6. juli 1849 blev 372 danske soldater begravet i fællesgraven på kirkegården. Graven rummer desuden 26 tidligere faldne under belejringen af byen, 48 fra kampe i april og maj 1849 og 7 senere faldne fra slaget ved Isted i 1850.

Udfaldet ved Fredericia d. 6. juli 1849 var et slag i Treårskrigen (1848-1850). I 1849 var Fredericia blevet indesluttet af de slesvig-holstenske tropper der havde forskanset sig stillinger omkring byen, hvorfra de bombarderede den med artilleri. I Fredericia havde Niels Christian Lunding kommandoen og sammen med general F. R. H. Bülow planlagde han et udfald fra Fredericia der kunne sprænge belejringen. Det danske udfald skete fra fæstningens nordside og blev indledt kl. 1 natten mellem den 5. og 6. juli. Efter ganske hårde kampe både på nordfronten (ved Treldeskansen) og nordvestfronten (ved skanserne nær Egumvejen) blev slesvig-holstenerne drevet på flugt og belejringen hævet. Slaget kostede umiddelbart danskerne 512 faldne og 1344 sårede (hvoraf mange siden døde af deres sår). Slesvig-holstenerne havde 202 faldne og 835 sårede. Fire dage efter det sejrrige udfald, den 10. juli, sluttede Preussen våbenstilstand for seks måneder.