Krigergrav på Hyby Fælled

Intro

En mindesten er rejst på Hyby Fælled til minde om en soldat, der døde under et udfald fra fæstningen den 30. juni 1849. Stenen er rejst af De Danske Våbenbrødre på 25-års-dagen for udfaldet

En mindesten er rejst på Hyby Fælled til minde om en soldat, der døde under et udfald fra fæstningen den 30. juni 1849. Stenen er rejst af De Danske Våbenbrødre på 25-års-dagen for udfaldet. På stenen står der: ”Her hviler Peter Andersen Jonstrup Mng. v. 1ste Rs.Jgc. 3. Comp. 152 D.V.B. 30/6 74”. Næstsidste linje skal læses som: Menig ved 1. reservejægerkorps 3. kompagni nr. 152. Jonstrup er sandsynligvis en forkert stavning af Jenstrup, som ligger nordvest for Næstved. Senere undersøgelser tyder på, at det var dér, soldaten stammer fra. I de sidste dage junidage i 1849 var fjendtlige tropper i fuld gang med at anlægge skanser og batterier på Hyby Fælled, hvilket kunne true de danske troppers søforbindelse over Lillebælt. Fredericias kommandant, oberst Lunding, sendte cirka 1500 mand ud mod fjenden for at forstyrre anlægsarbejdet. Planen lykkedes, men der døde 1 dansk officer og 6 menige – heriblandt Peter Andersen. Det var ikke muligt at få ham med tilbage til fæstningen, og fjenden begravede ham på stedet.