Krigergrav fra 1849


krigergrav fra 1849


Krigergrav 1849

Intro

Gravsten over to soldater som faldt i kampe den 23. april 1849

Efter tabet af Kolding den 23. april 1849 forsøgte danskerne at forstærke deres position ved Gudsø og forhindre, at de slesvig-holstenske oprørere nåede frem til Fredericia. General Bülow besluttede derfor den 3. maj at indtage en af deres stillinger vest for Elbodalen og kom i kamp. Slesvig-holstenerne blev slået tilbage og den 7. maj indledte de ledet af general Bonin et angreb mod den danske stilling, og det kom til nye hårde kampe. De endte med, at danskerne måtte trække sig tilbage til Fredericia. Efter kampene begravede de slesvig-holstenske oprørere to danske soldater på markerne tæt ved landevejen. Den ene var Lars Iver Iversen Smedegaard, som blev begravet på den sydlige side af vejen og danskerne rejste kort efter et trækors på graven. Carl Christian Hansen Augtved blev begravet nord for vejen og danskerne satte også et trækors på hans grav. I 1912 anlagde krigsministeriet det nuværende gravsted.