Grevens Fejde Svenskekrigene Englandskrigene Treårskrigen Krigen i 1864 1. verdenskrig 2. verdenskrig Slag Gyldensteen Østrup - Østrup Sogn Seden Skydebane Seden Odense Kommune Allierede grave på Sønderby Kirkegård Mindelunden på Galsklint vest for Den gamle Lillebæltsbro Mindesmærke ved Strib Kirke Slipshavn Vejle Amts Avis Vejle Amts Folkeblad Unibolt A/S Vejle Dampvæveri, Horsensvej 72 Vejle Bolte- og Møtrikfabrik Windfeld-Hansens Bomuldsspinderi Vejle Dampvæveri, Spinderigade Vandel Bunkermuseum Vor Frelsers Kirke i Vejle Tirpitz-stillingen, sydlig bunker Varde Artillerimuseum Varde Museum Ølgod Museum Tirpitz-stillingen, nordlig bunker Flygtningekirkegården ved Oksbøllejren Blåvandlejren Grønbjerggårdlejren Soldatergraven ved Hjortehuset Vejspor fra bronzealderen ved Tinghøje Egelund, Mejslingvej 40 Mejslinggaard, Mejslingvej 45 Vilslev Spang Soldaterbøgen i Nørreskoven Vester Vedsted kirke Castenskjoldsvej Sct. Jørgens Hospital Varde - kongeby og købstad Genforeningsstenen i Brøns Sneum Å, sluse og hyttekoloni Møgeltønderhus forsamlingshus Genforenings- og Befrielsesstenen (Skærbæk) Tønder Statsseminarium Tønder Kaserne Marskbanegården i Tønder Adsbøl Kirke Mindesten for troppeparaden på Lerbæk Mark Befrielsessten i Høgsholt Fyret i Lågmaj Hudevad Smedjemuseum Strandhjem Brunsnæs Borteblevet, Merkator Borteblevet, Polaris Forlis, Gerlis Slaget ved Nyborg 1659 Tørveproduktion i Højbys moser Nicolai komplekset Skejten ved Fuglsang på Lolland Nakskov Ladegård Niels Hemmingsens mindesten Mindesten over modstandsmanden Ole Olesen Gedesby kirke Grønvolds Købmandsgård Branderslev skole 1864 Nybøl Branderslev alderdomshjem Bogødæmningen 1864 Pioner Carl Klinke Kastrup Kirke ved Vordingborg 1864 Ordre til storm på Dybbøl 1864 Stormen på skanse 1 1864 Stormen på skanse 2 1864 Stormen på skanse 3 1864 En uhyggelig nat i Sottrup Kirke Skt. Klemens Station 1906-1954 Langø Havn, Langø 1864 Stormen på skanse 4 1864, Granatulykken ved Gammelmark Kampen på Vejle Sønderbro 1864 1864 Stormen på skanse 5 Mindesmærke i Vejle for krigen 1864 1864 Stormen på skanse 6 1864 Den røde prins på Avnbjerg Byfogedsøen i Nakskov Karleby kirke, Falster 1864 Smøl Vold Møllemarkskolen Flyvergrav på Rødby kirkegård Flyvermindesmærket ved Nysted havn Luftkamp over Lolland ved Fuglse Mose Flyvepladsen ved Rødby Gardehusarkasernen Ladby Kirkeruin Kong Christian d. X´s bro Kanonkuglehuset Nørrebrogade 45 Qvades Gård i Maribo Vejle Havn Skovfogedhuset i Svingelen i Nakskov De Gamles Hjem i Sdr. Bjert Digterpræsten Kaj Munk og Maribo Vejle Baptistkirke "Korskirken" Gulkrog/Korsgade 5. maj sten i Vinstrup 5. maj sten i Krummerup Torslunde Mejeri, Torslundevej 33 Errindlev Mejeri, Errindlevvej 34 Errindlev Mølle, Errindlevvej 30 Holeby Mølle, Vestervej 3, Holeby Udgravning ved Hindsgavl mark Fuglse Mølle, Møllevej 22 Nebbelunde Mølle, Nebbelundevej 35 Vejle Østre Kirkegård Vestergade i Vejle Errindlev første forsamlingshus, Rødbyvej 7 Kanon Kikkebjerg Søofficersskolen i Mørvig [Mürwick] Kanonkugle fra Svenskekrigen 1659 Nazister i Tommerup Pistol fra augustoprøret Mindesten om de Slesvigske krige Mindesten 1945-1995 Våbenbrødrenes Stiftelse i Jernbanegade Rødbyhavn færgehavn - Fugleflugtslinjen Nakskov Brødfabrik Skovbakken Mindesten over Aage og Hardy Mindesten for det Slesvigske Kyrasserregimet Varde Stålværks Administrationsbygning Monument for frihedskampens faldne i Randers Amt Fussingø Nordisk Kiselgurfabrik Mindelunden i Arnbjerg Hørninglejren Abildtorpe Mose Hald Hovedgård Avlsgården Cannons in Kerteminde Nazis in Tommerup Lieutenant Wieseler’s pistol Koldinghus Staldgården Kolding Rådhus Rytterfægtningen ved Torsted Flystyrt i Jordrup Tyrstrup Kirkegård Gl Kongevej. Brødremenighedens-hotel. Haderslevvej 25 Troldhedebanen Beldringe Flyveplads De allierede flyvergrave Radarstation på Fyns Hoved Mindesten for faldne soldater Fjællebrovej Nedkastningsplads ved Martinegården 1864 Egernsund/Broager 1864 - Lazaret i Broager 1864. Prøjserne og et bageri i Broager Skanderborg Bunkerne Ofringer fra jernalderen i Alken Enge 1864: Ægtkørsel 1864: Myten om Broager Kirke 1864 Rids i gammel bøg ved Gråsten Mindekors for menig P. RASMUSSEN faldet d. 29. juni 1864 Mindesten for troppeparade ved Adsbøl Trapgade 25, Gråsten, kanonkugle i hus Batteri ved Alnor 1864: Mølleejer, sigtet for spionage. Smølled 1864 Katrinelund og Lille Koldinghus 1864. Beslaglæggelse af møllerens hus 1864: Prøjserne på Hørfabrikken Mindesten for Carl Ploug 1864 Gammelmarks kanonbatterier 1864 Der Kettenkrug Kolding Havn General Gablenz i Kolding Mindesten for Otto Vaupell Silkeborg Hovedgård Gl. Rye Flyveplads Lidobygningen i Vejle Præstø Kirke Søndre Mølle Bjert Station Dalls Manufakturhandel Agtrupskov Skole i Sdr. Bjert Bjert-Binderup Skole i Sdr. Bjert Stubberup Skole Roneklint fyr Næb fyr ved Præstø Udgravning ved Bov vest (HAM3202) Traktørstedet Hjarnø Fyr Spejderstenen 5. maj-stenen Nysted gamle skole Dorf Møllegård Flygtningekirkegård Kommandobunker Flyvergraven ved Stadil Eventyrhaven 5. maj 1945 Øster Sundby Mølle Mindesten. Bülows monument Dansk krigergrav fra 1864 Dragongravens mindesten Engelske flyvere på Christians kirkegård Landsoldaten Peace-Keeper Rose Spansk officersgrav Slesvigs Bastion Prinsessens Bastion Lundings Monument Mindesmærke for Peter Buhl Hakenør Voldsted Kastellet Skanse I Skanse II Skanse III Skanse IV Store Morterbatteri Skanse IV (Treldeskansen) Kanonstilling på Trelde Næs Krigergrav på Hyby Fælled Husargrave på Taulov kirkegård Bunkermuseum En anden krigergrav på Taulov kirkegård Krigergrave på Erritsø Kirkegård To krigergrave på Bredstrup kirkegård Modstandskampens ofre i Fredericia: Mindesmærke i Skærbæk Mindesmærket i Taulov Tysk grav på Christians kirkegård Tysk krigergrav i Fuglsang Militærnægterlejren i Oksbøl Tysk militærlejr 1940 - 1945 Justitsrådsbakke 4 Flygtningelejr 1945 - 1949 På sporet af modstandsbevægelsen i Tarm KANONBATTERIET I STAUNING En erinding fra 2. verdenskrig Classens Have Valdemars slot, Tåsinge Mårhøj Hallebrøndshøj Feggeklit og Skarrehage Molerværk Dybbøl Sikringsstilling Nord Troldborg Ring Præstegården ved Høje Taastrup Kirke Ejbybrobunkeren Engmarksvej 19, Jerlev To tyske bunkere fra 2. verdenskrig ved Vesternæs Søfolkene fra Ballum **Danmarkshistorien set fra toget - Langåsabotagen Søfolkene fra Grådyb Søfolkene fra Højer Flystyrt ved Store Heddinge gamle sygehus. Søfolkene fra Tønder Flystyrtet ved Tåstrup Nødlandet postflyver i Tersløse 1941 - 42 Dragør under bombardement Betondækningsgrav Betondækningsgrav Betondækningsgrav Betondækningsgrav Betondækningsgrav Betondækningsgrav Betondækningsgrav Betondækningsgrav Betondækningsgrav Betondækningsgrav Tankområde Vestencienten Nørrekær 10-20 - sikringsrum Skolen ved Milestedet - sikringsrum Rødovre Gymnasium - sikringsrum Hendriksholm Skole - sikringsrum Valhøj Skole, sikringsrum Rødovre Centrum, sikringsrum Rødovre Bibliotek, sikringsrum Carlsro, sikringsrum Nyager Skole, sikringsrum Tinderhøj Skole, sikringsrum Skovmoseskolen, sikrumsrum Islev Skole, sikringsrum Rødovre Skole Krigergraven Christian Wilhelm Ramges & August Schulz Leo Anker Jensen Verner Høj Nielsen Arthur Vincent Plante Gudmund Thorvardarson Preussisk soldat Peters Flyverstenen i Torstedlund Skov Øksnebjergstenen Faurskovstenen