Krengerup


Krengerup gods. Krengerup gods

Intro

Godset Krengerup ligger midt i et stort område med skov og eng på kuperet og stedvis dårlig jord. Hovedgården opstod omkring 1585, men har aldrig selv været noget stort landbrug. Den tilhørende skov er derimod en af Fyns største...

Godset Krengerup ligger midt i et stort område med skov og eng på kuperet og stedvis dårlig jord. Hovedgården opstod omkring 1585, men har aldrig selv været noget stort landbrug. Den tilhørende skov er derimod en af Fyns største. Siden 1672 har Krengerup med kun enkelte pauser været fælles med nabogårdene Brahesholm og Søholm. I dag samler godset 850 hektar skov og 755 hektar ager. Krengerup udgør et imponerende stort, helstøbt anlæg bygget omkring 1770. Det har en klassicistisk hovedbygning og en trefløjet avlsgård i bindingsværk med stråtag. Ydre ladegård er fra 1876. Slægten Rantzau har ejet godset siden 1770. ''Lille herregård med store bygninger'' Det virker pudsigt, at Krengerups bygninger er så store og markante. Hovedgårdens fæstegods og markareal var ret lille. Det økonomiske grundlag gennem tiden var derfor heller ikke stort. Forklaringen er, at Krengerup siden slutningen af 1600-tallet har været fælles med nabogårdene Brahesholm og Søholm. Fæstegodset bestod i 1688 af 140 gårde og huse i 18 landsbyer. Det blev solgt i 17 og 1800-tallet. Først var Søholm godsets hovedsæde. Men i slutningen af 1700-tallet rev Frederik Siegfried Rantzau denne gård ned. Han satsede i stedet på Krengerup som hovedsæde. Godsets landbrug bliver nu drevet fra Brahesholm. Nyrupvej går midt igennem Krengerups avlsbygninger og giver god udsigt til gården.