Kredshuset i Tønder


Kredshuset i Tønder. Foto: Henrik J. Møller


Kredshuset i Tønder. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Kredshuset eller amtshuset blev opført i 1907. I perioden 1907-20 var bygningen kredshus Tønder kreds, og i perioden 1920-70 hjemsted for Tønder amt.

Kredshuset eller amtshuset blev opført i 1907 af de tyske myndigheder i udpræget Dragestil af arkitekt Dincklage og Paulus i Berlin. I perioden 1907-20 var kredshuset domicil for Tønder Kreds, og i perioden 1920-70 domicil for Tønder Amt. I mødesalen findes flere store malerier af forskellige tyske landråder og danske amtmænd, som alle er et udtryk for historien, som den har udspillet sig der. Bygningen blev restaureret i 1958-59. I 1965 blev der opført en ny administrationsbygning for Tønder amt, som desværre forstyrrer det øvrige gamle miljø meget. Her har Sønderjyllands Amts Vandmiljøafdeling i dag hjemsted. Efter 1970 er kredshuset eller amtshuset blevet udlejet til forskellige formål.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2

Kulturarvsstyrelsen - 1001 fortællinger - Amtshuset i Tønder