Kranøen


Råstoflageret på Kranøen


Den gamle Maglemølle Papirfabrik

Intro

Kranøen blev brugt til lagring af råstoffer, som man brugte på den gamle Maglemølle Papirfabrik. På Kranøen ses stadig den konstruktionen, der blev brugt til fragt af råstofferne.


Konstruktionen, som i dag kan ses på Kranøen, stammer fra 1913. Den blev brugt som en del af råstoflageret til Maglemølle Papirfabrik. Papirfabrikken lå der, hvor kommunens administrationsbygning i Rådmandshaven nu ligger.

På den gamle Maglemølle Papirfabrik var der f.eks. altid træmasse nok til mindst et års produktion. Den blev fragtet via åen til Kranøen på pramme, som blev trukket efter hinanden af et skib. Fra prammene løftede man råvarerne - træmasse, kaolin osv. - op til lagerpladsen med en kran. Derfra blev de løftet op på nogle små vogne, der kørte på skinner, når man havde brug for at flytte rundt på råvarerne.

Når råvarerne skulle fra Kranøen over til fabrikken foregik det også ved hjælp af de små vogne, der kørte på skinner. Nu gik turen bare via en seks meter høj bro hen over vandet.I 1938 var det ikke længere nødvendigt at lagre råstoffer på Kranøen. Der var nemlig blevet bygget en Ny Maglemølle Papirfabrik ved den nye havn, hvor fragtskibene let kunne komme til.

Nogle af de ansatte fra fabrikken brugte Kranøen som et pausested forår og sommer, hvor der var smukt og roligt. To tidligere ansatte fortæller, hvordan de fik et godt øje til hinanden på Kranøen. Nu har de været gift i mange år, og mindes Kranøen som et fint fristed.

På Kranøen findes stadig et vandrensningsanlæg, som bliver brugt af Ny Maglemølle.