Kramnitse

Intro

Kramnitse har været havn siden 1736 og udgjorde Ladeplads for Rødby ved udmundingen af Rødby Fjord mellem øerne Hummingen og Tjørnebjerg. Den første bebyggelse kom omkring 1800 men havneanlæg kom først efter stormfloden i 1872. Pumpestationen i 1927

Stormfloden 1872 13. november 1872 var særlig hård ved Kramnitse ved indsejlingen til Rødby fjord. I Kramnitse boede nogle få fiskere og de fleste søgte tilflugt på toldstationens loft, hvor de efter 2 dage kom ned til 23 druknede og 20 helt bortskyllede huse i nærområdet i fjorden. Vandet var steget til taghøjde og der var kraftig søgang. Det betød at kun solide bindingsværkshuse blev stående, idet leret mellem bindingsværket blev skyllet væksammen med diverse indbo, men bindingsværket blev stående og beboerne kunne redde livet på loftet.
Jens Kuld på øen Magleholm 1 km fra Kramnitse var en af de uheldige: Kornet lå uhøstet i laden og skvulpede så tungt rundt i bygningen, at huset og høsten drev væk og alle 8 på loftet druknede.

Vandstanden steg d. 13. november 1872 til mere end 3 meter over daglig vande og de daværende diger var kun 2 meter! Digerne der blev bygget efter Stormfloden er 4,5 meter høje og pumpestationen fra 1927 kunne sænke vandstanden for 20.000 ha i Rødby fjord med 2 meter. Den nye pumpestation fra 1966 sænkede vandstanden til 2,7 meter under havets overflade.
/Henning Aggerholm Anvendt litteratur:
Trap Danmark IV,3 Maribo Amt, 1955 s 728f C C Haugner: Lolland. Historie, Topografi, statistik bd. IV, 1928 s 228ff Julie Fryd Johansen: Landsbykataloget. Kulturmiljøer i Lolland Kommune. 2007 s 70ff.


Prioritet 1
kilde: Julie Fryd Johansen: Landsbykataloget. Kulturmiljøer i Lolland Kommune. 2007 s 70ff.