Kragsø


Billedet af Kragsø

Intro

Kragsø set fra vest. Med Kragsø pileplantage i bagrunden og et pumpehus i forgrunden.

Kragsø set fra vest med Kragsø pileplantage i baggrunden og et pumpehus i forgrunden. Kragsø var tidligere en stor sø forbundet med Kolindsund - se kort i kommentar. Området blev udtørret i forbindelse med udtørringen af Kolindsund i 1870'erne. Nu overvejes det at inddrage engområdet, hvor Kragsø tidligere lå, i Norddjurs kommunes højvandssikring af Grenaa.