Kragholm


Landsbyen Kragholm i Skrøbelev Sogn på Langeland: Amtsrådsmedlem Jens Larsen og hustru Hanne foran Kragholmgård. Kilde: Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.

Intro

Kragholm er nævnt første gang 1472 i formen Kragholm. Forleddet er fuglenavnet krage. Efterleddet er ’-holm’, der kan have betydningen forhøjning i eng- og mosedrag.