Krabbesholm


Krabbesholms sengotiske stil kommer tydeligt til udtryk gennem Krabbesholms kamtakkede gavle og de hvidkalkede blændingsdekorationer. Hovedbygningen er opført omkring 1555.

Intro

Herregården Krabbesholm ligger indenfor bygrænsen i Skive, med Krabbesholm Skov mod vest og Skive Fjord mod øst. Herregården fik sit nuværende navn, da rigsråd Iver Krabbe omkring 1555 opførte den røde hovedfløj, som her 450 år senere fremstår som et klassisk eksempel på sengotisk arkitektur.

''Historien om Krabbesholm'' Herregården Krabbesholm gik før i tiden under navnet Skovshoved, og den var en tid knyttet til slægten Banner. Først under Iver Krabbes ejerskab i perioden 1554-1561 fik gården sit nuværende navn, Krabbesholm. Iver Krabbe var rigsråd og en af landets mest fremtrædende adelsmænd. Gennem 1600-tallet oplevede Krabbesholm økonomisk nedgang og først i midten af 1700-tallet nåede herregården toppen af sine velmagtsdage. I 1743 kom Krabbesholm til baron Verner Rosenkrantz, som dog først for alvor synes at tage bolig på herregården, da han i 1755 blev udnævnt til amtmand over Skivehus amt. I tiden omkring 1800 eksperimenterede den daværende ejer, Hans Rasmussen, med at omlægge herregårdens studedrift til mejeriproduktion. Det greb tilsyneladende ikke an for driften blev senere lagt om til stude igen, og først senere i 1800-tallet vandt mejeridriften indpas på områdets herregårde. I 1906 blev Krabbesholm solgt til Skive kommune. Herregårdens jorder blev bl.a. til rekreative skov- og kystarealer for byen, mens den gamle herregård taget i brug som højskole. Krabbesholm drives den dag i dag stadig som højskole med fokus på fag som kunst, arkitektur og design. ''Markante ejere'' -1554: Erik Banner 1554-1561: Iver Krabbe 1743-1773: Verner Rosenkrantz 1906-1907: Skive kommune 1907- : Krabbesholm Højskole Læs mere om Krabbesholm på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/krabbesholm-midtjylland danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Omkring 1555 opførte Iver Krabbe den nuværende hovedfløj på Krabbesholm. Den enkeltfløjede bygning står i to etager af tilhuggede granitkvadre og røde munkesten med sadeltag af rødt tegl. På det nordvestlige hjørne står et ottekantet tårn og på gårdsiden af bygningen er et rundt trappetårn og et firkantet karnaptårn af nyere dato. Hovedfløjens kamtakkede gavle og dekorationer er med til at understrege bygningens sengotiske stil. Under Verner Rosenkrantz ejerskab 1743-1773 blev der foretaget store renoveringer for at de gamle bygninger igen skulle udtrykke herskabelig status. Han opførte eller ombyggede de to lange sidefløje i bindingsværk samt opførte en indkørselsportal i rokoko-stil, som ikke står længere. Ydermere fornyede han også herregårdens interiør, herunder en overdådig indretning af riddersalen i rokokostil med malerier af maleren Olaus Carolus Wassmann. ''Omgivelser'' Iver Krabbe anlagde i 1555 sin hovedbygning på en firkantet banke omgivet af voldgrave, hvilket der stadig er spor efter i dag. Omkring herregården er en park med gamle træer og tilknyttet anlægget er en række bygninger, som anvendes af højskolen i dag. I haven er der ligeledes opført en mindepark med en række forskellige mindesmærker. Krabbesholm ligger i udkanten af Skive og ned til Skive Fjord. En del af herregårdens jorder udgør i dag rekreative skov- og kystarealer for byens borgere. ''Bygninger og gods'' Ca. 1555: Hovefløj opført 1743-1773: Sidefløje opført/ombygget 1907: Krabbesholm oprettet som højskole

''Fakta'' Adresse: Krabbesholm Allé 15, 7800 Skive Kommune: Skive Tidligere: Viborg amt, Hindborg herred, Resen sogn Ejer: Krabbesholm Højskole – selvejende institution (2016´7) Funktion: Højskole (2017) Størrelse: - (2017) Offentlig adgang: Ja, efter aftale. Fredning: Hovedbygningen er fredet (2017) Besøg [https://www.krabbesholm.dk/ krabbesholm.dk]

''English'' The manor Krabbesholm is located within the city limits of Skive, with Krabbesholm Forest to the west and Skive Fjord to the east. The manor got its present name when the influential nobleman Iver Krabbe erected the red main wing around 1555.This building is a classic example of Danish late Gothic architecture. Around 1900 the manor was sold off and the estate lands parceled out, in part to make up for recreational areas around the growing town of Skive. The main building was thereafter transformed into a high school.

''Publiceret''