Krønge kirke


Krønge kirkegård


Krønge kirkegård


Krønge kirkegård


Krønge kirke


Krønge kirke indgang


Krønge kirke set fra parkeringsplads


Kirken set fra sydøst


Krønge kirke


Klokke fra 1631, støbt af Felix Funchs i København, hænger i vestgavl


Om halsen versalindskrift mellem borter af liljer og akantus. "Aus den Fever flos ich, Felix Fuchs gos mich anno 1631" Jeg er flydt af ild, F,F støbte mig i året 1631

Intro

Kirke med romansk kor og skib og senromansk våbenhus. Indvendig har skib og kor plane, pudsede lofter. Kirken er opført i munkesten.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Kr%F8nge%20(757) Registrerede gravminder på Krønge kirkegård]