Korup


Luftfotografi. Udsigt over Korup med Korup kirke og præstegård i midten.


Bindingsværkshus, Korup Kirke i baggrunden. Huset var formentlig den første skole i Korup, bygget mellem 1700-1720


Købmand i Korup


Korup. Smedjen og sprøjtehuset


Korup Forskole. Lærerinde frøken Lang


Fotomontage. Korup

Intro

Korup er nævnt første gang 1288 i formen Korøpe. Forleddet er sandsynligvis afledt af mandsnavner Korni. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.