Korsgade 7


Ryttersmedjen Allesø 1944. Man skal lægge mærke til hestevognen foran smedjen - og især det tal, der står bag på vognen. Det viser at det pågældende spand er beskæftiget ved tyskernes anlæg af Beldringe luft havn i 1944.


Ryttersmedjen i Allesø

Intro

Der oprettedes en smedje i Allesø omkring 1670. Den fik en naturlig beliggenhed på bygaden syd for kirken

Smeden var uundværlig for landsbyens bønder, og der oprettedes en smedje i Allesø omkring 1670. Den fik en naturlig beliggenhed på bygaden syd for kirken, og her blev der smedet indtil 1966, hvor smedjen lukkedes. Det var en ryttersmedje, og smeden havde den i fæste, nøjagtig som bønderne havde deres gårde i fæste.
Ved hjælp af fæsteprotokoller og folketællingslister kender vi navnene på smedene de ca. 300 år, smedjen var i funktion, og i alt blev det til 11. Den første var Jørgen Knudsen, og han efterfulgtes af Rasmus Pedersen, sønnen Peder Rasmussen, Knud Andersen, Rasmus Olsen, Gotfred Hansen og Erasmi Christian Edsberg, der formedelst en sum på 860 rdl. købte smedjen fra Dallund i 1852.
Siden har smedjen været i samme slægts eje, idet der i næste generation altid har været en svigersøn, der har drevet smedjen videre.
Kilde:
Hans Henrik Jacobsen: Gamle billeder. 1995