Korsdalsgårdsvej 20, Korsdalsgård


Korsdalsgård 1950erne

Intro

Korsdalsgård blev samlet af Søren Qvist, som stammer fra Qvistgård. Gården blev bygget i 1881 og blev nedlagt som selvstændig gård 100 år senere

Gården er samlet af en af egnens kendte mænd, Søren Sørensen Qvist, som havde sæde
i mange offentlige råd og kommissioner. Søren Qvist, der stammer fra Qvistgård i Gauerslund, var i mange år sognerådsformand og var desuden medlem af Vejle Amtsråd,
skolerådet og ekspropriationskommissionen vedr. jernbaneanlæg. - Han var født 11.11.
1858 og giftede sig 8.10.1881 med Kirsten Pedersen Bundgaard, født 8.8.1856.
Søren Qvist købte flere marker rundt om og byggede sin gård i 1881, men fortsatte jordkøb frem til 1906. Han døde 20.6.1935, og hans enke, Kirsten, havde så gården, til hun døde på sin 81 års fødselsdag i 1937.
Sønnen Søren Peter Qvist (der også var redaktør af Fyens Tidende) havde bestyret gården for sin moder, og han overtog den nu ved hendes død. (Han var født 23.12.1882 og blev 24.9.1909 gift med Karen Petrea Dagmar Brems, født 2.4.1884.) Der var en besætning på 6 heste, 30 køer, 20 ungkvæg og 50 svin.
I 1952 fik hans søn, Børge Qvist, halvpart i gården, og da S. P. Qvist døde i 1967, fik Børge det hele. Det største jordtilliggende til gården har været ca. 90 td. land, deraf 10 i skov. Ved vejforlægninger m.v. blev der stykket noget fra, så arealet kom ned på ca. 72 td. land. Der har været et par små stykker skov til gården, men de er i 1979 blevet solgt til gårdejer Søren Bundgård-Pedersen i Børkop. Da Børge Qvist blev ældre, flyttede han til et hus på Lærkevej 1 i Børkop, og jorden var i en årrække bortforpagtet til Hans Bæksted i Gårslev. I forbindelse med anlæggelse af motortrafikvejen blev der taget en del jord fra Arne Clemmensen i Gårslev (gård nr. 13), og han købte da som erstatningsjord og til udvidelse af sit eget hele Korsdalsgård efter flere handler i 1981-82. Egentlig var det Vejle Amt, der købte gården af Børge Qvist, og som efter en ”jordfordeling” solgte det meste til Clemmensen. Jorden drives sammen med jorden i Gårslev, men det er en selvstændig landbrugsejendom.

Den gård, som blev grundlagt i 1881, fik altså en levetid på ca. 100 år. Så blev den mere
eller mindre overtaget til anden side, en tendens som man har kunnet mærke mange andre steder, idet der i vore dage kræves ret store sammenhængende stykker jord, for at en gård kan "overleve" med de moderne maskiner m.v.

Fra Preben Mikkelsen: Gauerslund I, 2005