Korsbrødregården


Korsbrødregården i Nyborg


Korsbrødregården i Nyborg.

Intro

Korsbrødregården er et af Nyborgs få bevarede middelalderhuse.

Nyborg fik aldrig – som så mange andre danske købstæder i middelalderen – et kloster. Byen fik dog en Korsbrødregård, som var en filial af johanitterklostret i Antvorskov. Enkelte brødre af johanitterordenen (korsbrødre) boede i huset, men der blev ikke ført egentligt klosterliv, og der var ingen kirke.

Teglstensbygningen på hjørnet af Adelgade og Korsbrødregade er et af de ældste bevarede huse i Nyborg. Hjørnehuset med de hvælvede kældre stammer formentlig fra 1300-tallet.I 1614 blev huset udvidet med den to stokværk høje bygning mod Adelgade. Gården var da blevet overtaget af rådmand Anders Hansen Scheffer, og det var også ham, der sørgede for de svungne gavle, som nu pryder hele komplekset. I 1650 blev Korsbrødregård udvidet mod øst af den daværende ejer, rådmand Jens Madtzen.

Da svenskerne under krigen mod Danmark i 1658 havde indtaget Nyborg, tog den svenske general Wrangel og kong Karl X Gustav ophold i huset.