Korsbjerg, Favstrupvej 38


Korsbjerg

Intro

Navnet Korsbjerg er opstået efter en korsvej hvor en nedlagt Møllevej fra Moltrup til Torning gik.

Ifølge Hans Krogs Tyrstrupbog, er ”Korsbjerg” - navnet opstået efter en korsvej, hvor en nedlagt møllevej fra Moltrup til Torning gik. I 1963 bliver Jørgen Halken gift med Lotte, og de flytter ind på ”Korsbjerg”. Den gård havde Jørgens bror Axel købt i 1959. I 1963 sælger han den til Jørgen og Lotte. Stuehuset, der var opført cirka 1850, bliver i 1975 moderniseret og udvidet samt får fast tag. Kvæg- og svinestald bliver også ændret, ombygget og udvidet. Tillige bliver der bygget nyt maskinhus. Gården blev i Jørgens tid drevet med en svineproduktion på 40 årssøer og cirka 800 smågrise årligt. Der er cirka 7 ha jord i forpagtning. I 1968 bliver der købt cirka 5 ha jord til, så gården er på cirka 30 ha. I 1930-erne blev der solgt cirka 7 ha jord fra ”Langagergaard” (Jørgens fødehjem). Der blev her senere oprettet et statshusmandsbrug. Denne ejendom køber Jørgen og Lotte tilbage i 1986. På markerne dyrkes hvede, byg, ærter, raps og sukkerroer. I roeperioden, hvor roerækkerne skulle hakkes, var alle mand i gang. Nogle gange hentede de hjælp fra soldaterne på Haderslev Kaserne. Jørgen hentede dem i bilen og kørte dem hjem til aften. De fik kosten og et beløb for hver favn, der er 1883 m, de havde hakket. Når roerne om efteråret var taget op, først med håndkraft, og senere kom der heldigvis maskiner til, blev de i de første år transporteret med små 3 tons lastbiler ejet af Hans Pedersen kørt til Kolding Saftstation, hvor saften blev udvundet, og derefter transporteret med skib til Assens til videre produktion. Roeaffaldet fik vognmanden med retur. Senere blev roerne kørt til Assens Sukkerfabrikker. Denne produktion findes i dag kun på Lolland, eftersom kun få dyrker sukkerroer i dag. Jørgen Halken var i 1970-erne med til at starte ungdomsklubben på ”Kathrinesminde”. De unge mennesker hjalp selv til med ombygningen af kostalden mod øst. Der blev lavet bar i det gamle roehus, hvor der var diskotek cirka en gang i måneden. Jørgen var med i bestyrelsen i Christiansfeld Sparekasse, Sparekassen Sydjylland, Bikuben og Danske Bank. Endvidere har han været formand for Haderslev Garderforening i over 23 år. Lotte har realeksamen, handelseksamen, er uddannet lægesekretær i Århus og har arbejdet på Horsens Kommunehospital og Hornsyld Sygehus. I 2010 sælger Jørgen og Lotte Halken ”Korsbjerg” efter 47 gode år og flytter til Christiansfeld.

Tyrstrup Bogen af Hans Krogh og Jørgen og Lotte Halken