Korsør Slot


Korsør Slot ved noret. Slottet ligger helt ud til Korsør nor, hvor skibe kunne finde læ for blæsten over Storebælt.


Fæstningstårnet. Det middelalderlige tårn med Chr. IV´s store magasinbygning i baggrunden.


Bastionerne. Slottet ligger omgivet af kanonbastioner fra 1600-tallet


Bliv bygningsdetektiv. Man kan se i murværket, at tårnet forstærkes med en tyk skalmur indvendigt, inden det forhøjes.

Intro

Resterne af Korsør Slot ligger nord for det gamle Korsør - oprindeligt på en lille ø ved indsejlingen til Korsør Nor. Slottets to fløje blev revet ned i 1812, men tårnet står endnu. Det blev bygget i 1300-tallet som afløser for det ældre Tårnborg inde i noret...

Resterne af Korsør Slot ligger nord for det gamle Korsør - oprindeligt på en lille ø ved indsejlingen til Korsør Nor. Slottets to fløje blev revet ned i 1812, men tårnet står endnu. Det blev bygget i 1300-tallet som afløser for det ældre Tårnborg inde i noret. Fra Korsør kontrollerede man sejladsen på Storebælt, og tidens nye og dyberegående skibe kunne søge læ i norets indsejling. Tårnet var middelalderfæstningens stærkeste led og sidste tilflugtssted. Kun i Vordingborg og på Hammershus har Danmark lige så velbevarede fæstningstårne. Under Svenskekrigene (1658-1660) moderniserede svenskerne fæstningen med kanonbastioner. ''Tårnet taler for sig selv'' En bygning kan læses som en bog. Derfor ved vi meget om det bevarede tårn fra Korsør Slot, selvom der ikke findes skriftlige kilder, som fortæller om tårnets oprindelige udseende. Undersøgelser af murværket viser, at tårnet i begyndelsen var på fire etager med krenelering og skydeskår. Det havde indgang på anden etage og en såkaldt "hemmelighed", et toilet, der var bygget uden på muren på tredje. Adgangen til toilettet blev muret til, da tårnet i middelalderen blev forstærket indvendigt og forhøjet med to etager. I vinduesnicherne kan man se forstærkningen. I stedet fik tårnet en kamin. De to øverste etager blev tilføjet efter middelalderen. Lån en nøgle på museet, gå på opdagelse i murværket – og lad tårnet tale.