Korreborg nedkastningsplads


Faldskærmene folder sig ud og daler ned til de ventende folk på pladsen.

Intro

Flyet kastede 12 Fox-containere og 2 pakker med granater. Ladningen blev dårligt kastet, så 2 containere landende langt fra pladsen. Ladningen blev siden sendt til Sønderjylland. Under transporten blev 2 containere taget af tyskerne.

Flyet kastede 12 Fox-containere og 2 pakker med granater. Ladningen blev dårligt kastet, så 2 containere landende langt fra pladsen. Ladningen blev siden sendt til Sønderjylland. Under transporten blev 2 containere taget af tyskerne.

14.04.1945

PEDRO

Q

10

7

1

Mikkel: Kaptajn C.O. Pedersen

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet.

Landsdel: Jylland - Distrikt: 9 Pladsnr.: 227 - Pladsnavn: Korreborg Placering i Generalstabskort: Bind 1 - Blad 31 - F2: I sidste "o" i Korreb-o-rg Kilder: Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet.