Kornmagasin fra 1850 i Bandholm


Bemærk øverste luge med kranen på højre side


Hvedemagasinets gavl mod havnen inden restaureringen


Hvedemagasinet luftfoto fra 2014

Intro

Et stort landbrugsareal samt de gode priser på bl.a. korn , var der brug for flere kornmagasiner i Bandholm. Ud af 8 kornmagasiner er der i dag kun 2 bevarede magasiner tilbage. Det gule pakhus ved havnen er timesharelejligheder og magasinet beliggende Havnegade 23.

Kornmagasinet er bygget i 1850 af købmand Ravn fra Maribo . Nogle år senere solgte han det til grosserer Erichsen fra København. Derefter har der været flere ejere og lejere, indtil Knuthenborg gods i 1967 købte det af C. A. Qvade, der havde brugt det opbevaring af korn. Hvedemagasinet har i sine første år haft en rød farve, måske svarende til den kalk, der er brugt på de danske kirker. Først da Knuthenborg overtog magasinet, blev det kalket gult. Den gule farve har været Knuthenborg´s farve i mange år. I dag er der kun den ene bygning tilbage. Den har et areal på 995 m2 fordelt på 4 etager. Men der har også ligget et nordre hus, der også blev brugt til opbevaring af korn samt materialehus. Ligeledes har der været et søndre hus indrettet til 2 eller 3 familier.

Da kornmagasinet efterhånden stod som en meget forfalden bygning med utæt tag, besluttede Bandholm og Reersnæs Beboerforening i feb. 1993, at henvende sig til Skov- og Naturstyrelsen for at få kornmagasinet fredet. Denne beslutning tog beboerforeningen for at redde det sidste magasin. Den 17. jan. 1994 meddelte Skov- og Naturstyrelsen, at de ville begærde en fredning af magasinet og statens Bygningsbevaringsfond ville købe og istandsætte bygningen. Den indstilling blev begrundet med, at magasinet både havde kulturhistorisk og arkitektonisk værdier. Endvidere var magasinet en værdig repræsentant for de mange store kornpakhuse og magasiner fra Bandholmtiden i sidste halvdel af 1800tallet, hvor Bandholm fungerede som udskibsningshavn for Maribo.

Ved restaureringen af bygningen er der lagt vægt på at bevare så meget af det oprindelige bygningsmateriale som muligt. Det var nødvendigt at udskifte tegltaget og den bærende konstruktion. Som følge af det utætte tag , og det forfald, som bygningen havde været udsat for, var en del af det indvendige træværk rådnet. For at bevare så meget af gulve og det bærende stokværk, udskiftede man så lidt som muligt af de originale bjælker. Magasinet kunne lagre 500-600 tons, derfor havde det været nødvendig med så mange bærende bjælker til at bære det tunge korn.

Den 24. jan. 1994 blev den selvejende institution HVEDEMAGASINET stiftet med det formål, at bevare magasinet gennem aktiviteter og arrangementer for at skaffe midler til vedligeholdelse og drift. Den officielle indvielse og overtagelse af Hvedemagasinet fandt sted den 26. aug. 1995. Ifølge fredningsbestemmelserne skal bygningen bevares så tæt på den oprindelige byggestil som muligt. Derfor er magasinet ikke isoleret eller opvarmet, så sæsonen er derfor henlagt til sommermånederne. Stueetagen er indrettet med cafe Hveden og et dansegulv, samt udstilling af billeder og malerier. Første og anden sal benyttes af forskellige kunstnere, der har salg af de mange flotte ting, de har fremstillet. Nogle weekender har de arbejdende værksteder, hvor besøgende kan se dem fremstille deres arbejder.

Hvedemagasinet er åbent fra midt i juni til sidst i august. Der er fri entre. Hvedemagasinet drives i dag af frivillige fra Bandholm og omegn. Dette gælder både vedligeholdelse og pasning af magasinet i åbningstiden.