Kornbakkens Kaserne


Postkort der viser kasernen på Havrevænget 9-11 og nogle af de fodfolk, der boede der.

Intro

Kornbakkens Kaserne, der ligger på Havrevænget 9-11, var en lille privat kaserne fra ca. 1914 til 1920. I dag bruges bygningen til privat beboelse.


Fra 1913 fik 25. og 26. fodfolksbataljon fast base i Næstved. Det krævede sin plads, og der var hårdt brug for de private kaserner rundt om i byen.

Sammen med andre små private kaserner husede Kornbakkens Kaserne byens fodfolk. Fodfolket brugte ikke heste som dragonerne, og det var derfor ikke nødvendigt med stalde, som man brugte på byens rytterkaserner.Næstved Tidende skrev i 1913 om modtagelsen af 25. bataljon i Næstved.

Ifølge avisen var der blevet taget en hjertelig afsked med 25. bataljon i Nyborg, hvor de kom fra. Den hjertelige afsked stod i skærende kontrast til den modtagelse, som fodfolket fik, da de ankom med toget på Næstved Station.

For selvom der var mødt ca. 400 personer op på stationen, så var fremmødet ifølge Næstved Tidende kun udtryk for nysgerrighed. Der var nemlig ingen musik, hurraråb eller officielle repræsentanter for byen, hvilket Næstved Tidendes rapporter tolkede som en kold modtagelse.I hærloven fra 1922 blev det slået fast, at ikke blot Næstveds dragoner men også fodfolksbataljonen skulle forlade byen. Afskeden med fodfolket er ikke beskrevet lige så følelsesladet som afskeden med Dragonregiment. Det hænger givet sammen med ryttersoldaternes århundrede lange tilknytning til Næstved.