Koppesmølle mejeri, Halkærvej 103


Ældre foto. Koppesmølle før det funktionalistiske mejeri blev bygget

Intro

Andelsmejeriet har i det 20. århundrede været det danske landbrugs symbolbyggeri nummer ét. Især fordi mejeriet repræsenterede evnen til at løfte de udfordringer, som globaliseringen bød landbosamfundet. E.V...

Andelsmejeriet har i det 20. århundrede været det danske landbrugs symbolbyggeri nummer ét. Især fordi mejeriet repræsenterede evnen til at løfte de udfordringer, som globaliseringen bød landbosamfundet. E.V. Lind var den arkitekt, som fik størst betydning for udviklingen af de danske andelsmejeriers byggeskik og -stil. Lind tegnede mere end 250 mejerier, hvoraf Koppesmølle Andelsmejeri på Halkærvej 103 i Vesthimmerland er ét. Det funktionalistiske mejeri blev opført i 1932 og stod herefter som et mønstereksempel på et effektivt og rationelt andelsmejeri. I 1997 blev Koppesmølles mejeribygning, skorsten og garage fredet. I dag er stedet privatejet. ''Da globaliseringen ramte Vesthimmerland'' Globaliseringen er ikke noget nyt fænomen. I slutningen af 1800-tallet betød en stadig større skibsfart på verdenshavene, at det globale marked fik stor indflydelse på det danske samfund. Korn fra Rusland og USA kunne nemlig transporteres til Danmark billigere, end de danske bønder kunne producere det. De vestjyske bønder var de første til at tænke i nye baner. Oprettelsen af Hjedding Andelsmejeri i 1882 blev således startskuddet til en kæmpe samfundsmæssig omvæltning. Og sporene er tydelige i det vesthimmerlandske landskab. Før slutningen af 1800-tallet fandtes der ikke landsbyer som i det øvrige Danmark. I tilknytning til mejerierne opstod imidlertid mange landsbysamfund, heriblandt Koppesmølle ved Viborg.