Konsul Eff's Hus


Christian Frederik Eff, Britisk vicekonsul, købmand, Ridder af Danneborg og havde en lang række tillidshverv. Ordnerne han bærer på sin venstre side er først de to danske ordner og derpå 'The Most Excellent Order of the British Empire'.


Minesøgning i konsul Effs have efter befrielsen. De tyske minører "afluser" konsul Effs have for landminer under kontrol af en frihedskæmper. Villaen var i perioder tilholdssted for den berygtede Brøndumbande under krigen.


Konsul Christian Effs kiste føres fra Sankt Nikolai Kirke i den gamle hestetrukne rustvogn med engel på taget. Ved Effs død betalte Våbenbroderforeningen et orkester for ham. Han var den sidste, der blev begravet med den gamle hestetrukne rustvogn.

Intro

Christian Eff (1868-1953) blev født den 2. august 1868 som Christian Frederik Hansen søn af købmand Niels Adolph Hansen og hustru Anna Frederikke født Jordahn. Chr. Eff markerede sig i byens liv som erhvervsmand, organisationsmand og lokalpolitiker.

Chr. Eff. blev uddannet i blandede købmandsforretninger og løste i 1892 borgerskab i Kolding, hvorefter han først solgte mølleprodukter pr. tlf. fra et kontor i Munkegade. I 1898 var han med til at anlægge det første kafferisteri i Danmark. Hans væsentligste forretningsvirksomhed blev efterhånden engroshandel med kaffe. Medstifter af og fra 1905 eneindehaver af firmaet Chr. Faber & Co. Fra hans risterier i fortrinsvis Jylland leveredes kaffen til detailhandlerne. Han havde også interesser i en lang række andre virksomheder, som ofte fulgtes af bestyrelsesposter. Som organisationsmand markerede Chr. Eff sig bl.a. som formand for Kolding Handelsstandforening 1920-1938, som han i 1938 skænkede 100.000 kr. til opførelse af Handelsstandens Stiftelse i Kolding, der blev opført ved Ndr. Ringvej. Han blev æresmedlem af en lang række foreninger. Hans interesser for det nationale kom til udtryk med gaver til våbenbrødrene og forsvarsbrødrene. Han var engelsk vicekonsul 1907-1951. Fra 1921 til 1930 var han medlem af Kolding Byråd. Han blev indvalgt for Det Konservative Folkeparti, men udtrådte 1923 af den konservative byrådsgruppe. Ved byrådsvalget i 1925 opstillede han på særliste og fik næsten lige så mange stemmer som Det Konservative Folkeparti. Efter nogle år at have drevet virksomhed i København vendte han 1906 tilbage til Kolding, hvor han byggede villaen ”HEVEA”, Søgade 10, efter tegning af arkitekt Th. Gundestrup, København. HEVEA var sammensat af forbogstaverne på hans fem børn. Efter Effs død i 1953 boede hans døtre Elisabeth Eff og Ella Eff i huset og værnede om hjemmet. Da den længstlevende Ella Eff døde i 1985 kom huset på andre hænder.