Konservesgården - Østergade 45


Konservesfabriksanlægget tegnet af Tom Petersen, 1913

Intro

Den smukke, monumentale bygning for enden af hovedgaden er opført af murermester Hans Lang d. yngre i 1845 i senklassicistisk stil. Det var her Mads Rasmussen, stifteren af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst, havde sin virksomhed, Dansk Vin og Konservesfabrik – deraf navnet ”Konservesgården”

På grunden for enden af Faaborgs hovedgade, Østergade, har der gennem tiderne ligget huse, der har været hjemsted for præster, by- og herredsfogeder, borgmestre og andre af købstadens prominente personer. I 1845 fik murermester Hans Lang d. yngre lov til at rive et eksisterende forhus ned og bygge det toetages hus, der i dag udgør hovedbygningen i Konservesgården. Bygningen er en af byens fineste. Facaden har en midtstillet port i facadens fremspring (risalit), der krones af en trekantfronton, og den kraftige hovedgesims er med tandsnit. Facaden er hvidkalket. Går man gennem porten træder man ind på en gårdsplads med et valnøddetræ og nogle lidt fabrikslignende sidebygninger. Her ligger også et baghus i bindingsværk, der oprindeligt blev opført i 1760erne i kun en etage, og som var indrettet som stald og vognremise. Knapt 100 år senere blev anden etage tilføjet og vognremisen åbnet, så den kom til at fungere som gennemkørsel. Går man også gennem denne port, kommer man ud til bagarealerne, hvor Konservesfabrikken tidligere lå. De fleste bygninger er nu væk og arealerne udlagt til parkering.

Hans Lang solgte til købmand Michaelsen, men da han senere gik konkurs blev gården overtaget af Sparekassen.

I 1885 blev der dannet en Forening for Udførsel af Havesager, der skulle agitere for og oplyse, især mindre jordbrugere, om mulighederne ved dyrkning af frugt og grøntsager. Arbejdet lykkedes så godt, at der blev dyrket mere end der kunne sælges i den korte periode frugterne var modne og friske. Derfor stiftede man Dansk Vin- og Konservesfabrik, som skulle konservere frugterne så de kunne sælges hele året. Fabrikken kom til at ligge i Faaborg, her havde man fået stillet ejendommen i Østergade til rådighed på favorable vilkår. Den blev indrettet og stod færdig til at klare produktionen fra sæsonen 1889. I starten tegnede det godt, men snart tårnede problemerne sig op og efter 2 år måtte virksomheden træde i likvidation og afvikle fabrikken. Den daværende direktør Mads Rasmussen overtog fabrikken og drev den videre under navnet Dansk Vin- og Konservesfabrik, Mads Rasmussen, Faaborg.

Firmaet gik godt og i 1905 opnåede Dansk Vin- og Konservesfabrik, Mads Rasmussen, Faaborg prædikatet Kgl. Hofleverandør, som den første i provinsen.

Samme år blev Mads Rasmussen direktør i Danmarks dengang største konservesfabrik, Beauvais i København. Han slog de to fabrikker sammen og begyndte at overføre produktionen fra Faaborg til fabrikken i København. I 1906 var flytning af produktionen tilendebragt og Mads Rasmussen med familie flyttede til København. De beholdt dog lejligheden i Faaborg som sommerbolig.

I de tomme bygninger i Faaborg flyttede enkelte mindre handelsfirmaer ind. Først i 1909 kom der for alvor liv i fabriksbygninger, der blev renoveret, revet ned og bygget til for at give plads til en margarinefabrik. Aktieselskabet Faaborg Vegetabilske Margarinefabrik, havde Mads Rasmussen som hovedaktionær. Som en af de første margarinefabrikker i landet brugte man planteolier som råstof til margarinen. Fabrikken lukkede i 1928.

Mads Rasmussen havde gennem årene erhvervet en samling af kunst, fortrinsvis af de fynske kunstnere med tilknytning til Faaborg. I 1910 åbnede han udstilling i sommerboligen på konservesfabrikken og i 1915 indviede han et helt nybygget kunstmuseum ved siden af Konservesgården.