Konrad Jørgensens Bogtrykkeri


Konrad Jørgensen og hans hustru Maren.


Konrad Jørgensens Bogtrykkeri. Interiør fra håndsætteriet. I baggrunden skimtes det tekniske personale ved " Kolding Socialdemokrat" , der blev trykt her i årene 1908-30.


Slotsgade, set fra Slotsbanken. I midten går Jernbanegade og bagerst går Klostergade.

Intro

Konrad Jørgensen blev født 29. marts 1849, og gik på Askov Højskole 1868-69. Han blev siden lærer på skolen, og i 1878 startede han sit bogtrykkeri i Slotsgade, som han drev frem til 1920.

Konrad Jørgensen ønskede i 1870'erne at udgive et blad, som samlede sig om den danske folkehøjskole, og i 1876 udkom det første nummer af Højskolebladet. Bladet var en stor succes, og kan i stor udstrækning tilskrives Konrad Jørgensens evner til at skrive fængende og forståeligt.

På baggrund af bladets succes ønskede han at starte eget trykkeri, og i 1878 lejede han lokaler til trykkeriet i Katrinegade. Efter tre år rykkede han ind i Slotsgade 6, og i løbet af 1880'erne, mener man, at der blev tilknyttet eget bogbinderi til bogtrykkeriet.

I 1920 solgte Konrad Jørgensens bogtrykkeriet til to af sine medarbejere og virksomheden beskæftigede da ca. 50 medarbejdere. I slutningen af 1960'erne blev bogtrykkeriet udvidet og seks huse blev nedrevet for at gøre plads til den nye bygning.

I 1986 blev Konrad Jørgensens Bogtrykkeri solgt, og lagt sammen med andre bogtrykkerier og flyttet til Bramdrupdam.


Konrad Jørgensen havde gået på Askov Højskole, som var den første højskole oprettet i Kongeriget Danmark. Rødding Højskole var blevet oprettet i 1844, og målet med højskolerne var at styrke danskheden i grænseområdet i en tid, hvor der var store opgør mellem dansk og tysk.

Efter oprettelsen blev der løbende oprettet en stribe høj- og efterskoler langs den grænse, der blev fastlagt i 1864, blandt andet Askov Højskole. Det skulle give unge sønderjyder mulighed for at fastholde tilhørsforholdet til Danmark gennem undervisning i dansk sprog og kultur.