Kongsted fattiggård og alderdomshjem


Den gamle fattiggårdsbygning


Beboelse for ældre på Kongsted Ældrecenter


Stor tilbygning under opførelse på Kongsted Plejehjem

Intro

I 1870 fik Kongsted en fattiggård. Den fungerede som fattigforsørgelsesanstalt frem til 1920. Herefter blev bygningerne omdannet til alderdomshjem, senere kaldet Kongsted Ældrecenter og Kongsted Plejehjem.

''Fra fattighus til "fattigforsørgelsesanstalt"'' Før 1870 havde der været et fattighus i Kongsted, på den nuværende Kærvej. Folketællinger i perioden 1801 til 1855 fortæller, at der boede omkring 14-15 familier i fattighuset. Sognerådets formand, pastor Vestesen, skrev i 1871, at man fandt det nødvendigt at stifte en ny fattiggård, på grund af beklagelige forhold, både af ”finansielle og moralske grunde”. Forskellen på fattighuse og fattiggårde var, at fattighuse var en form for husvildeboliger, mens fattiggårde var institutioner, hvor man blev "indlagt", og var underlagt et reglement og en bestyrer. I 1870 købte Kongsted sogneråd Tornemarksgård af gårdejer Søren Jørgensen for 22.000 rigsdaler. Hertil hørte et areal på 80 tønder land med lidt skov og tørvemose. På denne gård skulle fattiggården ligge, og der blev opført en ny hovedbygning til gården. Forsørgelsesanstalten, som den kaldtes, blev indviet i november 1870. Kort tid efter fattiggårdens åbning var der 37 beboere, herunder fem børn. ''Selvforsynende institution'' De store arealer uden for gården skulle anvendes til landbrugsjord, som kunne brødføde de trængende fattiglemmer på gården, men de skulle også selv deltage i markarbejdet. På denne måde kunne Kongsted Kommune holde udgifterne til fattigvæsnet lave, da fattiggården var selvforsynende. Allerede fra 1909 havde sognerådet planer om at tilknytte et alderdomshjem til fattiggården, således at man både havde alderdomshjem og fattigvæsen på gården, men disse planer gik i vasken. I 1918 gjorde sognerådet et forsøg på at sælge fattiggården og bygge et nye alderdomshjem i Kongsted by, men heller ikke dette blev aktuelt.

''Fra fattiggård til "De gamles hjem"'' Fattiggården blev omdannet til alderdomshjem i 1920. Der hørte stadig 60 tønder land til gården på dette tidspunkt. En Kongsted-boer fortæller i sine erindringer, at der gik mange år før den stoppede med at blive omtalt som ”fattiggården”. Selv foretrak beboerne betegnelsen ”De gamles hjem” frem for ”plejehjem” eller ”alderdomshjem”. I 1921 blev der i alderdomshjemmets have opstillet en sten til minde om genforeningen med Sønderjylland. I 1942 blev alderdomshjemmets landbrugsjord solgt til de omkringliggende gårde, og ud fra disse arealer oprettedes to selvstændige landbrug. ''Modernisering og det gode ældreliv'' Ægteparret Lindhardt og Emma Skov-Nielsen blev bestyrere på plejehjemmet i 1958. De havde ansvaret for hjemmet frem til 1978. Alderdomshjemmet havde 14 beboere i 1960. I 1970 blev der holdt en fest i anledningen af husets 100-års jubilæum, hvor beboerne fik kontanter af Rønnede Kommune. Ved denne anledning udtalte en 89-årig mandlig beboer, at der næppe var ret mange steder, hvor man ville få så god en behandling som på alderdomshjemmet i Kongsted. Alderdomshjemmet blev moderniseret ad to omgange i hhv. 1971 og i 1976-77, og omdannet til plejehjem med nye tilbygninger.
Alternativet var, at der skulle bygges et helt nyt alderdomshjem inden for 10-15 år. Hidtil havde der været sparsom plads, men nu kom der bl.a. 16 nye værelser i to etager. Den nye tilbygning stod klar til indflytning i slutningen af 1977, og der var i alt plads til 27 beboere. De nye rammer gav anledning til flere sociale arrangementer for beboerne på Kongsted Plejehjem, herunder ture til de lokale seværdigheder. Plejehjemmet lagde også hus til filmaftener, banko, dansearrangementer og meget mere i denne periode.


''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''

''Fra ældrecenter til plejehjem'' I nyere tid har plejehjemmet fået navnet Kongsted Ældrecenter, og har fungeret som et af den sammenlagte Faxe Kommunes to demensplejecentre. I 2018 blev det foreslået at lukke ældrecenteret på grund af besparelser, og flytte beboerne til Grøndalshusene i Haslev. Forslaget om lukning mødte kritik fra borgerne, og Kongsted Ældrecenter blev bevaret. I 2022 blev navnet igen ændret, denne gang til Kongsted Plejehjem, som konsekvens af en kommunal beslutning om, at alle pleje- og ældrecentre fremover skulle kaldes plejehjem.