Kongsted Kirke


Kongsted Kirke set fra kirkegården år 2010.


Kalkmaleri i kirkens loft


Kirkesalen med prædikestol.


Kristusfigur

Intro

Kongsted Kirke har elementer, der kan føres tilbage til 1200-tallet. Det gælder blandt andet døbefonten. Kirken er især kendt for kalkmalerierne.

Kongsted Kirke er specielt kendt for sine meget omfattende og smukke kalkmalerier.

De 2 østlige fag er malet af Kongstedmaleren omkring 1430. Omkring år 1500 blev kalkmalerierne i de 3 øvrige fag malet af Brarupmesteren.


Kirken var oprindeligt opført af kampesten blandet med faksekalk og kridtsten. Der findes rester af stenene i skibets mure mod vest. Omkring 1400-1450 blev det dengang romanske kirkehus fuldstændig ombygget i sengotisk stil.


Kongsted Kirke ligger højt i landskabet langs landsbygaden Dyssevej 2.
Kirkegården er afgrænset af mur mod Kongsted bebyggelsen, mens den nyere del af kirkegården mod nordøst er afgrænset af beplantning, så der er frit udsyn til landskabet udenfor.