Kongsted Forsamlingshus


Facaden på Kongsted Forsamlingshus


Kongsted Forsamlingshus facade, 1980´erne


Dilettant i Kongsted Forsamlingshus, ca 1930


Kongsted Forsamlingshus store sal

Intro

Kongsted Forsamlingshus er det centrale sted for afholdelse af fester og andre arrangementer i Kongsted by. Kongsted Forsamlingshus blev indviet den 28. oktober 1888 og udvidet med værtsbolig i 1911. Forsamlingshuset er stadig i brug, og har en stor og en lille sal der hyppigt bliver lejet ud.

''Fra skitse til forsamlingshus på 6 måneder'' I 1880’erne og 1890’erne skød forsamlingshuse op over hele Danmark som reaktion på konseilspræsident Estrups hårdhændede Højre-regering. Disse forsamlingshuse var i starten særligt ment til politisk organisering blandt bønderne, der primært tilhørte oppositionspartiet Venstre. I 1888 valgte man af samme årsag at stifte Aktieselskabet Kongsted Forsamlingshus ved en generalforsamling d. 22. april 1888. Dette blev afholdt på Kongsted Fattiggård, hvor gårdmand H.C. Jensen fra Kongsted blev valgt til formand. Selve grunden blev købt af skomager Svendsen fra Kongsted for 1000 kroner. Tegning af bygningen blev udført af murer Jens Chr. Pedersen fra Hyllede, som også havde tilnavnet ”den lille murer”. Selve konstruktionen blev sat i værk ved licitationen d. 23. juni 1888 og blev udført af tømrer Rasmus Nielsen fra Stubberup. Konstruktionen af forsamlingshuset løb op i en pris på 6.380 kroner. Det inkluderer dog ikke husets hestestald, der kom til lidt senere. Det er bemærkelsesværdigt at bygningen allerede blev indviet d. 28. oktober 1888. Fra idé til et færdigt forsamlingshus gik der kun omtrent et halvt år. ''Landsbyen samler ind'' Finansieringen af byggeriet skete gennem aktier af 10 kroner stykket, men da de færreste kunne betale 10 kroner på en gang, betalte de fleste 1 krone årligt i 10 år. Enkelte mere velhavende gårdmænd lagde dog også lod ind, og købte flere aktier ad gangen. '''Kilde: Erindringer om Kongsted Forsamlingshus af Hans Jakobsen, 1988 '''

''Sendt til publicering'' undefined

''Sendt til publicering'' Hej Else Her er min første historie (:-)

''Publiceret''

''Værtskabet flytter ind'' Forsamlingshusets første vært var skomager Svendsen fra Kongsted, af hvem grunden blev købt. Han var også nabo til forsamlingshuset. I 1911 foregik en ombygning hvor der blev tilført huset en ekstra etage på den sydlige ende, som kom til at fungere som bolig for forsamlingshusets vært. Der blev også tilbygget en scene i den store sal, som gennem tiden var skueplads for en hel del komedier og revyer. ''Sprut og ballade'' Samme år mistede forsamlingshusets sin spiritusbevilling, da den stærke afholdsforening i Kongsted sogn fik inddraget den. Dette forbud blev der set let på under fester i forsamlingshuset, og det medførte at forsamlingshusets bestyrelse måtte stå skoleret for birkedommeren i Haslev, men slap med en løftet pegefinger. I 1930 fik forsamlingshuset nyt værtskab i form af Jens Jensen, som besad stillingen som vært i forsamlingshuset de næste 32 år. Han var kendt som en kraftig og robust mand, der hurtigt fik bremset slagsmål og ballade under de mere turbulente selskaber. ''Ombygning og jubilæum'' I 1972 blev forsamlingshusets scene fjernet under en større ombygning, da det var for stor en opgave at bygge en ny scene. Dette var en skuffelse for mange af forsamlingshusets gæster og for lokale skuespillere. I 1988 kunne Kongsted Forsamlingshus fejre 100-års jubilæum, hvilket naturligvis blev markeret med en jubilæumsfest i forsamlingshuset. '' '' ''Kongsteds samlingspunkt'' Huset er stadig i aktiv brug som traditionelt forsamlingshus, der kan lejes af private, virksomheder og foreninger til fester og arrangementer i alle afskygninger, og med tilhørende servering. Kongsted Forsamlingshus har også været vært for arrangementer i forbindelse med Rønnede Kulturnat, der havde sin begyndelse i 2022. '''Kilde: Erindringer om Kongsted Forsamlingshus af Hans Jakobsen, 1988 '''