Kongsted Bryggeri


Kongsted Bryggeri i 1860, tegning af Stine Florian


Postkort af Kongsted Bryggeri ca. 1912-1920


Øl- og Sodavandsetiketter fra Kongsted Bryggeris sortiment

Intro

Kongsted Bryggeri var et mindre landsbybryggeri beliggende i Kongsted. Bryggeriet havde en langt mindre produktion end det landskendte Faxe Bryggeri. Kongsted Bryggeri bryggede sin egen øl og sodavand i perioden 1866 til 1962.

''Grundlæggelse'' I 1800-tallet opstod bryggerier rundt om i Danmarks landsbyer, i takt med at gårde holdte op med at brygge deres egen hvidtøl. I 1866 grundlagde Hans Sørensen Kongsted Bryggeri. I starten var det en beskeden forretning, som blev holdt som en sidebeskæftigelse for bryggeren. I takt med at de lokale gårde holdte op med at brygge selv, kom der gang i produktionen. Bryggeriet havde også sin egen landbrugsjord i denne periode, som lå på det område hvor Møllevangskolen og Rønnede-hallen findes i dag. Man havde også fire heste til ølleverancer. ''Virksomheden vokser'' Den oprindelige brygger Hans Sørensen døde, og da hans søn Vilhelm Sørensen overtog forretningen blev bryggeriet i 1906 udvidet, og grunden fik den størrelse den stadig har. Udvidelsen af bryggeriet kostede 6000 kroner i 1906. Til sammenligning kostede en udskiftning af et enkelt vindue på samme grund 7000 kroner i 1980’erne. Bryggeren Vilhelm Sørensen døde sidst i 1920’erne og bryggeriet havde flere skiftende bestyrere, herunder hans to sønner Laurits og Thorbjørn. Sidst i 1940’erne overtog Aksel Christiansen bryggeriet, og videreførte produktionen ''Nedgang'' Der blev brygget øl på Kongsted Bryggeri indtil 1962, da ølkusken gennem mange år, Alfred Madsen, fik fuldtidsjob i sygekassen i forbindelse med kommunesammenlægningen samme år. Her stoppede også den selvstændige produktion af øl og sodavand. Derfor måtte den bryggeren Aksel Christensen selv levere øl, som han købte fra Lundby og Maribo Bryggerier. Det fortsatte indtil 1972. Det tidligere bryggeri stod delvist ubrugt hen i mange år derefter. Omkring 1991 blev det brugt til opmagasinering til loppemarkeder. I dag er bryggeriets tidligere bygninger indrettet til beboelse, og består af otte lejligheder fra 71 til 161 m2.

Kongsted Bryggeri havde et relativt bredt produktsortiment i sin levetid. Bryggeriet producerede en påskebryg, en julebryg, lyst hvidtøl, prima hvidtøl og en citronvand. På Kongsted Bryggeri producerede man også en såkaldt skibsøl. En alkoholsvag, mørk dansk øltype, som var bedst kendt som proviant i den danske flåde. Den blev bl.a. også produceret på Kongens Bryghus, og på de mindre danske landsbybryggerier.

''Sendt til publicering'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Sendt til publicering'' Nu er den endelig som den skal være, ville jeg mene.

''Publiceret''