Kongsholmbro

Intro

Kongsholmbro er den tidligere bro over Ganer Å.