Kongshøjene

Intro

Ni større og mindre høje ligger markant placeret på en morænebakke, der gennemskæres af hovedvejen fra Skjern til Holstebro.

I højene, der alle har et plyndringshul i toppen, er der gjort fund fra bondestenalder og bronzealdet Højene ligger som så mange andre gravhøje i området på en række, der i dette tilfælde kun er 350 m lang.

''Publiceret''