KongsbjerghjemmetIntro

Kongsbjerghjemmet blev opført i 1970 og ombygget i 2003.

I 2003 blev centret totalrenoveret, så både fællesarealer og boliger opfylder nutidens krav til plejeboliger. Plejecentret består af en centerdel ejet af Kolding Kommune, samt en boligdel ejet af boligselskabet Domea. Centerdelen indeholder bl. a. et cafeteria, cafe smilet, et centralkøkken, lokaler til brug for frisør og fodreterapeut samt diverse kontorer, mødelokaler og personalefaciliteter. Boligdelen indeholder 32 plejeboliger. Boligerne er fordelt i 4 boenheder, som hver har sit eget modtagekøkken, spise/dagligstue og bryggers. Alle boliger består af et opholdsrum, der ved hjælp af mobile skabe kan opdeles i stue og soverum, samt et stort og handicapvenligt badeværelse. Ideologien på Kongsbjerghjemmet er, at borgeren er i centrum og der arbejdes helhedsorienteret omkring beboeren, ud fra følgende tiltag. At beboeren bevarer livskvalitet og værdighed. At beboeren så vidt muligt bevarer evnen til at mestre egen livsituation. At beboeren så vidt muligt vedligeholder nuværende fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau. At der ligeværdig kommunikation som udgangspunkt for dagligdagen med beboeren.

Stenen er hugget af den lokale stenhugger Arne Lykkegaard. Se billede.