KongsbjerghjemmetIntro

Kongsbjerghjemmet blev opført i 1970 og ombygget i 2003.

I 2003 blev centret totalrenoveret, så både fællesarealer og boliger opfylder nutidens krav til plejeboliger. Plejecentret består af en centerdel ejet af Kolding Kommune, samt en boligdel ejet af boligselskabet Domea. Centerdelen indeholder bl.a. et cafeteria, "Café Smilet", et centralkøkken, lokaler til brug for frisør og fodterapeut samt diverse kontorer, mødelokaler og personalefaciliteter. Boligdelen indeholder 32 plejeboliger. Boligerne er fordelt i 4 boenheder, som hver har sit eget modtagekøkken, spise/dagligstue og bryggers. Alle boliger består af et opholdsrum, der ved hjælp af mobile skabe kan opdeles i stue og soverum, samt et stort og handicapvenligt badeværelse. Ideologien på Kongsbjerghjemmet er, at borgeren er i centrum, og der arbejdes helhedsorienteret omkring beboeren ud fra følgende tiltag: At beboeren bevarer livskvalitet og værdighed. At beboeren - så vidt muligt - bevarer evnen til at mestre egen livsituation. At beboeren - så vidt muligt - vedligeholder sit nuværende fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau. At der er en ligeværdig kommunikation som udgangspunkt for dagligdagen med beboeren.

Stenen er hugget af den lokale stenhugger Arne Lykkegaard. Se billede.